Ziņas

Sabiedrība

Skolēnus saista policijas darbs

Iepazīt policijas darbu. Seši skolēni iepazina Cēsu novada pašvaldības policijas darbu. Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieka Guntara Norbuta un pašvaldības policijas saistošo noteikumu un sabiedriskās kārtības inspektores Leldes Poles stāstītajā par drošību jauniešu tik iecienītajā skeitparkā klausās Adriana Krastiņa, Sofija Skrapce, Emīlija Izmailovska, Sebastians Saule, Kristiāna Beķere un Amanda Endija Rektiņa.Foto: Iveta Rozentāle

Ēnu dienā, kad skolēni    iepazīst kādas profesijas pārstāvju ikdienu, šoreiz Latvijā visvairāk bijusi vēlme iepazīt policijas inspektora darbu.

Cēsu novadā seši skolēni – piecas meitenes un zēns – Ēnu dienā, 5.aprīlī, vēroja, kā pienākumus pilda    novada pašvaldības policija.

Jaunieši sekoja pašvaldības policijas priekšnieka Guntara Norbuta un saistošo noteikumu un sabiedriskās kārtības inspektores Leldes Poles gaitām. Jau agri no rīta skolēni piedalījās rīta sanāksmē. Pēc tam G.Norbuts ēnas iepazīstināja ar pašvaldības policijas struktūru un uzdevumiem, darba ikdienu, uzsverot, kaut policija ir represīva iestāde, tās galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem, kā arī atklāja, ka “noziedzība kļūst arvien jaunāka” un policijai gadās strādāt arī jaunāko klašu bērniem.

Skolēni uzzināja, kā Cēsīs tiek uzraudzīta sabiedriskā kārtība. Viņu interesi piesaistīja videonovērošanas telpa, kurā policijas darbinieks seko notiekošajam pilsētā. Jaunieši kopā ar pašvaldības policistiem izbrauca patruļā pa pilsētu, novērtējot situāciju pie veikaliem, ielās, dzelzceļa stacijā, Maija parkā, kā arī apskatot naktspatversmes un atskurbtuves telpas.

Cēsnieks, 11. klases skolnieks Sebastians Saule saka, ka iepazīst dažādas profesijas, ir bijis dārznieka palīgs, mūziķa asistents, masu skatu aktieris kino: “Gribēju redzēt arī policijas darbu, tāpēc pirmo reizi piedalos Ēnu dienā. Esmu savas karjeras izvēles sākumā, ir interese par dažādām    profesijām. Pēc šīs Ēnu dienas sapratu, ka viena no iespējām varētu būt arī policija.”

Jaunpiebaldzēniete Kristiāna Beķere šogad absolvēs divpa­dsmito klasi: “Lai gan pārliecība par profesijas izvēli atnāca nesen, vairs nekas manus uzskatus nevarēs mainīt, un ēnošana pārliecību tikai nostiprināja. Plānoju mācīties Valsts policijas koledžā. Rīgā izstādē “Skola 2023” uzzināju kritērijus, kuriem jāatbilst, lai iestātos šajā mācību iestādē. Tagad eju uz sporta zāli, pilnveidoju fizisko sagatavotību . Vēlos darbu saistīt ar policiju, jo tiešām vēlos palīdzēt cilvēkiem un esmu piedzīvojusi policijas palīdzību, tāpēc zinu, ka tas ir mans. Tā kā tas ir sirds aicinājums, tad mani nebaida, piemēram, maza alga vai daudzie izaicinājumi. ”

Amanda Endija Rektiņa bija atbraukusi no Pļaviņām, jo ir pārliecināta, ka vēlas nākotni saistīt ar policista profesiju: “Esmu drosmīga, man patīk dažādība, kas ir šajā darbā, kolēģu sadarbība. Ēnošanā saistīja arī pašvaldības priekšnieka skatījums uz policijas pienākumiem.”

Pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts pēc tikšanās ar ēnotājiem “Druvai” pauda: “Jaunieši interesējas un meklē savu dzīves ceļu. Iepazīstot profesijas tuvāk, vieglāka ir izvēle, ko darīt tālāk. Katru gadu ir jaunieši, kuri vēlas ēnot tieši pašvaldības policijas darbiniekus, jo mēs    ikdienā strādājam ar cilvēkiem.” G.Norbuts pastāstīja, ka Cēsu novadā cilvēku, kuri vēlas strādāt pašvaldības policijā, ir vairāk nekā darba vietu, kaut    citviet valstī ir kadru trūkums. Pašvaldības policijas priekšnieks nav pārsteigts, ka par darbu policijā interesējas tieši jaunietes.    Cēsu novadā no desmit inspektoriem, kas strādā pagastos, aptverot visu novadu, septiņas ir sievietes.

Ēnu dienas rīkotāja biedrības “Junior Achievement Latvia” aptaujā noskaidrots, ka skolēni īpaši interesējas par darba iespējām medicīnas nozarē. Arī Cēsu klīnikā šajā gadā mediķus – medicīnas māsas, ķirurgus, NMP un uzņemšanas nodaļas ārstus, anesteziologus reanimatologus, ārstu internistu, ķirurgus, pediatrus, fizioterapeitus un ergoterapeitus – bija iespēja ēnot 18 devīto līdz divpadsmito klašu skolēniem ne tikai no Cēsīm, bet arī citām Latvijas vietām.

Cēsu novadā bija iespēja ēnot speciālistus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Valsts policijā, akciju sabiedrībā “Gaso”, SIA “Adven Latvia”, Sporta skolas trenerus un citus.

Ēnotāju uzņemšanai bija pieteikusies arī Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Vidzemes reģionālā nodaļa. Nodaļas vadītāja galvenā valsts inspektore Ilze Liekniņa    pastāstīja: “Citus gadus skolēni labprāt iepazinuši darbu pārvaldē – gan birojā , gan apsekojot vecpilsētu vai objektus ārpus Cēsīm un novērtējot problēmas, kam pievērst vērību, kādi ir veicamie darbi. Turklāt viens no iepriekšējo gadu ēnotājiem pēc tam vasarā strādāja kā brīvprātīgais. Tomēr šogad neviens ēnotājs nepieteicās. Bet ceram, ka nākamgad sagaidīsim jaunas ēnas.”

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta karjeras izglītības programmas “Junior Achieve­ment” 1.-12. klašu skolēniem, skolēni apmeklē kādu darbavietu un vēro profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.