Ziņas

Sabiedrība

Skolēnu vecāki pret novada domi

Jautājumu stunda. Sērmūkšu pamatskolas klases solos audzēkņu vecāki, tajā skaitā Līga Ezeriņa (no kreisās) Sendija Sprukule-Circene, Smaida Zvaigzne, Jānis Antāns, kuriem rūp, lai iecerētā skolu reorganizācija Skujenes pagastā nebūtu sasteigta.Foto: Māris Buholcs

Skolēnu mammas nervozē, dažai asaras acīs, skolēnu tēvi drūmi klusē. Tikai viens no viņiem runā un runā, stāstot, kāpēc uz Skujenes pagastu izsaukuši televīzijas un tagad avīzes žurnālistus. Pašu ievēlētie deputāti Amatas novada domē nostājušies pret viņiem. Vecākus satrauc, ka Sērmūkšu ciematiņā, kur gadu desmitiem bijusi skola, iespējams, jau šajā 1. septembrī skolas zvans bērnus vairs nesauks.

Amatas novada dome aktīvi sākusi reorganizācijas procesu, lai Skujenes pagastā no divām mazām pamatskolām izveidotu vienu, mazliet lielāku, un bērniem vairs nebūtu jāmācās apvienotajās klasēs, piemēram, no 1.līdz 4. vienā klasē. Latvijas lielākās problēmas pārstaigājušas Skujenes pagastu, radot bezdarbu, laucinieku aizplūšanu uz pilsētām, ģimeņu pārcelšanos uz ārzemēm. Ja pirms gadsimta ceturkšņa Sērmūkšu pamatskolā mācījās 120 skolēni un 1. klasē iestājās 24, tad tagad 1. – 9. klasē kopā nav pat 40 skolēnu. Vēl daži gadi, un pilnvērtīgas pamatskolas nebūs. Turpmākajos trīs gados Sērmūkšos 1. klasē klāt nāks tikai divi bērni. Vecskujenē, kur deviņus kilometrus tālāk ir otra pamatskola, situācija ir līdzīga.

Skujenes pagasta skolēnu vecāku un Amatas novada domes viedokļi sakrīt jautājumā par to, ka skolas jāreorganizē. Deputāti vienbalsīgi pieņēmuši lēmumu par reorganizāciju. Amatas novada izpildvara gatava rīkoties ātri un divu skolu apvienošanu paveikt līdz 1. septembrim, nosliecoties uz to, ka mācības notiktu ēkā Vecskujenē, kas ir ārpus ciematiem, bet ģeogrāfiski pašā centrā, ja pieņem, no kādas Skujenes un Kaives pagasta apkārtnes bērni varētu tajā saplūst.

skola

Taču, ja nebūs skolas Sērmūkšos, pēc laika nebūs arī paša ciemata. Bērnu vecāki “Druvai” to saka no pieredzes. Tā Skujenes pusē savulaik izdzisa rosība Pērkoņos, jo slēdza gan vietējo skolu, gan bērnudārzu. Vecskujenē padomju gados uzceltā skola ir ārpus ciematiem, tagadējo novadu robežās tā atrodas Amatas novada nomalē. Virkne pagasta ģimeņu tajā pusē sen nav bijušas. „Kāpēc bērni būtu jāved uz pagasta tālāko, nevis uz tuvāko skolas namu? Šādu jautājumu mēs, vecāki, uzdevām novada domei adresētā vēstulē,” uzsver Sērmūkšu pamatskolas audzēkņu vecāku pārstāve Sendija Sprukule – Circene. Februārī domes un vecāku pārstāvju tikšanās skolā pagājusi asos toņos. „Uz jautājumu, kāpēc tieši Sērmūkšos nepaliks skola, saņēmām atbildi, ka mēs, vecāki, negribam saprast reorganizācijas būtību. Mēs to saprotam, bet uzskatām, ka apvienotajai skolai jāstrādā Sērmūkšos. Tagad cīnāmies par skolas atrašanās vietu.” Skolēnu mamma Lana Pudāne stāsta: „Mēs jautājām, kāpēc skola nebūs Sērmūkšos, domes pārstāvji atbildēja ar pretjautājumu – kāpēc ne Vecskujenē? Mēs teicām, ka labā laikā bērni tos pāris kilometrus no Sērmūkšiem uz Skujenes centru, kur mājas, var atnākt ar kājām. Par mums smējās – vai tad laukos bērni ejot ar kājām uz skolu?”

IMG_3662

Vecāki visvairāk ir neizpratnē, kāpēc Amatas novada domi vairāk interesē Vecpiebalgas novada Kaives pagasta bērnu tuvākais ceļš uz skolu Vecskujenē, bet sava pagasta bērniem tāpēc tuvākās skolas nebūs? „Ja nu cilvēki, kas aizbraukuši no Skujenes, sāks atgriezties, bet Sērmūkšos skolas nebūs, viņi ar bērniem te negribēs palikt,” secināja Aivars Bondars.

„Vakar televīzijas žurnālistus vedu parādīt, pa kādu bedrainu ceļu būs jābraukā līdz Vecskujenes skolai,” uzsver skolēna tēvs Nauris Sekste. Rīdzinieki Vecskujenē, pat neizkāpuši ārā no mašīnas, šausminājušies, kāds ir valsts nozīmes ceļš Garkalne – Alauksts, kura malā darbojas Skujenes pamatskola.

„Zinot, cik vienā un otrā skolā ir un nākamajos gados būs bērnu, mums, deputātiem, nebija citu variantu, kā nobalsot par reformu veikšanu,” „Druvai” vēlāk skaidroja Amatas novada domes deputāte no Skujenes pagasta Solvita Krastiņa. Viņa uzsvēra, ka Skujenes pamatskola pašlaik ir Vecpiebalgas novada jurisdikcijā. Novadiem vēl jāvienojas par tās juridisko pārņemšanu. 1. – 9. klasē skolēnu skaits Skujenes pamatskolā vairs nesasniedz 50, kaut tajā mācās gan Vecpiebalgas novadam piekrītošā Kaives pagasta, gan Amatas novada Skujenes pagasta bērni. „Pēc reorganizācijas skolotāji, kuri tagad braukā, mācot vienā un otrā skolā tos dažus bērnus klasē, turpmāk varētu strādāt tikai vienā skolā un pilnās klasēs,” reorganizācijas ieguvumu redz deputāte Solvita Krastiņa un piebilst: „Man kā skujenietei negribas slēgt nevienu skolu, bet kā deputātei jāmeklē varianti, lai Skujenes pagastā arī nākotnē būtu pilnvērtīga skola. Man negribētos piedzīvot, ka pagastā vispār nav skolas.” Deputāte domā, ka Vecpiebalgas novads ļaus pārņemt Skujenes pamatskolu tikai tad, ja zinās, ka tā kā līdz šim pildīs izglītības funkciju.

Amatas novada domes deputāts Āris Kazerovskis no Skujenes apstiprina, ka Skujenes pagastā nevar vairs būt divas pamatskolas, ja katrā ir tik maz audzēkņu. “Esmu par skolu reorganizāciju un Skujenes pamatskolas pārņemšanu no Vecpiebalgas novada, taču es vienīgais no deputātiem uzskatu, ka skolai Skujenes pagastā jāatrodas Sērmūkšos – tuvāk pagasta centram. Nav ko rēķināties ar Kaives pagasta bērniem, cerēt, ka tie turpinās nākt, ja skola joprojām būs Vecskujenē. Katrs novads ir ieinteresēts, lai viņu bērni mācītos novada skolā. Vecpiebalgas novads droši vien vēlāk rīkosies tā, lai nenāktos maksāt starpnovadu norēķinus. Atradīsies arī transports, lai Kaives pagasta bērnus vadātu uz skolu Vecpiebalgā. Jau tagad daži bērnudārza vecuma bērni tiek vadāti uz Vecpiebalgu, un viņi tur paliks arī skolā.”

IMG_3685

Sarunā ar Sērmūkšu skolas audzēkņu vecākiem “Druva” novēroja, ka kaimiņu skolas dzīve tiek krāsota visai drūmās krāsās. Varētu likties, ka bērniem nudien drošāk palikt te, kur viņi ir, proti, Sērmūkšos.

“Karā jau katrs līdzeklis labs,” Āris Kazerovskis komentēja vecāku saasinātās emocijas un stāvokli, kāds pagastā emocionāli izveidojies, gaidot kardinālās pārmaiņas. “Tas ir vairāk nekā skaidrs, ja pamatskola būs Vecskujenē, tad daļa Skujenes pagasta ģimeņu vedīs bērnus uz skolu Taurenē vai vēl tālāk.” Deputāts atgādināja, ka jau pirms gadiem toreizējā Skujenes pagasta padome bija gatava apvienot divas mazās pagasta skolas, bet tas neizdevās. Daļa vecāku bija kategoriski pret. Toreiz Skujenes pagasta padome, lai ietaupītu budžeta līdzekļus, Skujenes pamatskolu atdeva Kaives pagasta valdījumā. Šis pagasts bija bez skolas. Tad sekoja daudz lielāka reforma, pēc kuras Skujenes pagastu iekļāva Amatas novadā, bet Kaives pagastu Vecpiebalgas novadā, un tas uzņēmās uzturēt Skujenes pamatskolu, kurā turpināja mācīties Kaives un Skujenes pagasta bērni.