Ziņas

Sabiedrība

Skolēni saņems stipendijas

Sertifikātu pasniegšana. Apliecinājumu par Draudzīgā aicinājuma fonda stipendijas piešķiršanu mecenāts Druvis Mūrmanis pasniedz Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei Nikolai Serģei.Foto: Māris Buholcs

Draudzīgā aicinājuma fonds sācis jaunu iniciatīvu – tas sagādājis stipendijas vidusskolēniem. Stipendiju saņēmēju loks – Cēsu vēsturiskā rajona vidusskolu audzēkņi ar augstu vidējo atzīmi, panākumiem olimpiādēs, konkursos, sabiedriski aktīvo darbību skolā.

Šī mācību gada pēdējos trīs mēnešos ik mēnesi stipendiju savā bankas kontā saņems trīsdesmit vidusskolēni. Mācību darbs un aktivitāte pavasara trīs mēnešos būs rādītājs, vai nākamā mācību gada pirmajā pusē stipendiāti būs tie paši, vai viņus izkonkurēs citi skolasbiedri.

Draudzīgā aicinājuma fonda valdes priekšsēdētājs Jānis Endele, uzrunājot jauniešu, kas pārstāv 11 skolas, sacīja: “Es redzu – jūs esat izcilnieku zieds. Jūsu

sasniegumi ir labs pamats tālākam ceļam izglītībā. Draudzīgā aicinājuma fonda stipendija ir kā stimuls.” Viņš izteica cerību, ka augsne, kurā nu tiek likta stipendiju sēkla, izrādīsies auglīga un pēc kādiem gadiem

par vidusskolēnu sasniegumiem dzirdēs vēl vairāk, arī Latvijas mērogā.

Draudzīgā aicinājuma fonda pārstāve, pedagoģe Dace Eglīte izteica cerību, ka materiālais atbalsts tiem, kas

strādā, lai sasniegtu augstus rezultātus, skolās radīs vēl vairāk censoņu, ka jauniešu vidū biežāk būs novērojama vēlēšanās ar mācību darbu pierādīt, ka zināšanas ir spēks, ka zināšanu gūšana ir darbs. Tie, kas stipendiju saņēmuši, izjutīs pienākumu saviem vienaudžiem būt par paraugu.

Draudzīgā aicinājuma fonds aicināja pilsētas un lauku vidusskolas, ģimnāziju, arī abu Cēsu profesionālās ievirzes vidusskolu pedagogus

izlemt un ieteikt stipendijām lielākos censoņus, labāko

mācību rezultātu guvējus. Jaunpiebalgas, Priekuļu un

A.Kalniņa

Cēsu Mūzikas vidusskolā, kā arī Cēsu Profesionālajā vidusskolā

tagad katrā ir divi stipendiāti, Raunas, Stalbes un Nītaures vidusskolā katrā pa vienam, Vecpiebalgas vidusskolā trīs, Cēsu Valsts ģimnāzijā

astoņi, bet Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā seši stipendiāti.

“Skolēniem ar augstu vidējo atzīmi, kuri

arī olimpiādēs un konkursos parādījuši labus rezultātus, mēs lūdzām sasniegto pašiem apkopot un

iesniegt skolotājiem, nenorādot savu vārdu. Pedagoģiskajā sēdē vērtējām iesniegumus un notika balsošana,” par stipendiātu izraudzīšanas

gaitu Priekuļu vidusskolā “Druvai” pastāstīja direktore Iveta Apine, iepazīstinot ar pirmajiem Draudzīgā aicinājuma fonda stipendiātiem no audzēkņu vidus – Ričardu Titovu un Aivaru Pētersonu. Abi puiši pārējos centīgos skolas biedrus izkonkurējuši arī augsto vidējo atzīmi, kas pārsniedz astoņas balles.

Starp stipendiju saņēmējiem viena no jaunākajām ir Cēsu Valsts ģimnāzijas 10. klases skolniece Nikola Serģe. Skolniece jau ar lielu pieredzi Cēsu novada un valsts olimpiādēs. Uz jautājumu, cik mācību priekšmetu olimpiādēs Nikola piedalījusies šajā mācību gadā un kuros priekšmetos aicināta sacensties ar gudrākajiem vienaudžiem no visas valsts, Nikola teic, ka pietiekami daudz: “Dalību olimpiādēs vairs neskaitu. Šogad piedalīšos valsts olimpiādē fizikā un matemātikā.”

2015. gadam Draudzīgā aicinājuma fonds vidusskolēnu stipendijām tērēs 12 350 eiro. Finansējumu šim mērķim fondam devis uzņēmējs Druvis Mūrmanis. “Doma

finansiāli atbalstīt izcilākos jauniešus Cēsīs un tās apkaimē man bija jau kādu laiku. Stipendija varētu jauniešiem dot papildu motīvu – es esmu labs, bet man vajag tiekties uz augšu vēl vairāk,” stipendiju pasniegšanā sacīja izglītības mecenāts Druvis Mūrmanis un piebilda, ka pārliecību, ka tā notiks, nenogurstoši savos kādreizējos audzēkņos Cēsu 1. vidusskolā, tagad veiksmīgos uzņēmējos, pratis sēt skolotājs Jānis Endele.

Tā kā sadali Draudzīgā aicinājuma fonds tikai sācis, sava fonda stipendiju administrēšanu tas uzticējis Vītolu fondam, Latvijā labi pazīstamam šajā jomā. Stipendiju paziņošanas dienā

jaunieši ar Vītolu fondu noslēdza līgumu par noteikumu ievērošanu. Stipendiju lielums ir dažāds –

50 vai 75 eiro.

Mairita Kaņepe