Raksti

Skolās

Zināšanu pietiek, uztrauc eksāmenu norise

Vidusskolu abiturientu sagatavotība gala pārbaudījumiem arī pēc attālināti pavadītajām mācībām pedagogos bažas neraisa, centralizēto eksāmenu organizēšanas praktiskie ierobežojumi – gan.

Pēc ilgākas svārstīšanās un aptaujas 9. un 12.klašu skolēnu, kā arī viņu vecāku vidū Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pagājušajā nedēļā nāca klajā ar gala lēmumu, ka šajā mācību gadā 9.klašu skolēniem tiek atcelti eksāmeni. Kā izņēmums noteikti vien mazākumtautību izglītības programmu audzēkņi, kuri pēc izvēles varēs kārtot eksāmenu valsts valodā. Turpretī 12.klašu gala pārbaudījumus valdība pēc ministrijas rosinājuma spriedusi saglabāt, pamatojot to ar nepieciešamību nodrošināt vidusskolu beidzējiem tiesības saņemt objektīvu zināšanu novērtējumu un iespēju jau šajā gadā turpināt mācības Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs. Tiesa, eksāmenu skaits, uzdevumu apjoms un arīdzan to ilgums 12.klasēm tomēr nedaudz samazināts. Šogad obligāts nebūs ceturtais jeb skolēna paša izvēlētā priekšmeta pārbaudījums, lai gan šī iespēja joprojām ir saglabāta, ja topošais vidusskolas beidzējs nākotni saista ar specifisku jomu, kuras apguvei šis novērtējums nepieciešams.

Lai pēc iespējas samazinātu riskus jaunā koronavīrusa izplatībai, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Veselības ministriju izstrādājis vairākus nosacījumus eksāmenu norisei, tostarp samazinot viena pārbaudījuma ilgumu no maksimālajām četrām uz trim stundām. Taču tiek atcelts starpbrīdis skolēniem, kā arī norisē iesaistītajiem darbiniekiem paredzēts visā šajā laikā nēsāt sejas maskas. Sociālo tīklu un tematisko tiešsaistes diskusiju komentāros šīs prasības eksāmenu norisei izraisījušas ne mazums kritikas. Kā vecāki, tā pedagogi bažījas, ka visi šie ierobežojumi radīs iepriekš nepieredzētus stresa apstākļus un diskomfortu, kas ietekmēs arī pārbaudījumu rezultātus.

Vēsturiskā Cēsu rajona izglītības iestāžu mācībspēku lokā valda līdzīgs noskaņojums. Cēsu Pilsētas vidusskolas (CPV) direktore un arī 12.klases audzinātāja Aija Sīmane neslēpj pretrunīgas izjūtas: gan vēlmi neliegt audzēkņiem īstenot savus nākotnes sapņus, karjeru, gan bažas par praktiskajiem sarežģījumiem. Viņasprāt, CPV 12.klašu skolēni (šogad kopumā ap 50) ir bijuši gatavi eksāmeniem jau martā, atlikušie mēneši ir vielas atkārtojuma laiks, turklāt līdz noliktajiem eksāmenu datumiem arī vēl pietiek laika gan konsultācijām, gan individuāliem treniņiem. Taču izvirzītās prasības, jo īpaši masku lietošana, gan var radīt papildu spriedzi. “Es jau ļoti ceru, ka 12.maijā kādas prasību nianses vēl mainīsies,” piemetina direktore, apliecinot, ka plānotajās klātienes konsultācijās gan noteikti lietos šīs maskas.

Arī Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece mācību darbā Līga Pikse-Zvirbule pievienojas viedoklim, ka drošības prasību apjoms eksāmenu norisē noteikti būs slogs jau tā ik gadu uztrauktajiem skolēnu prātiem. “Protams, neesmu speciālists infektoloģijā, bet ļoti ceru, ka nonāks līdz secinājumam par distances ievērošanu kā pietiekamu prasību,” teic pedagoģe, pastāstot, ka šogad ģimnāzijas beidzēju būs 40. L.Pikse-Zvirbule abiturientiem māca matemātiku un no pieredzes min, ka tiem, “kuri cītīgi mācījušies arī miera laikos, arī attālināti sagatavoties nav bijis problēmu”. Protams, plānotas līdz eksāmeniem arī klātienes konsultācijas, tomēr pedagoģe neuzskata, ka tieši klātienes faktors ir atslēga skolēnu panākumiem, drīzāk – motivācija.

Līgatnes novada vidusskolas direktore Saiva Vītola teic līdzīgi – tie, kuri kārtīgi mācījušies vienmēr, tie arī tagad mācījušies. “Tie, kas klaigā, visbiežāk ir tie, kuri negrib īsti piestrādāt,” novērojumā dalās iestādes vadītāja, piemetinot, ka tagad pilnīgi visi ir izsisti no pierastajiem apstākļiem. Šajā skolā šogad 12.klasē mācās vien astoņi audzēkņi, ar kuriem patlaban arī intensīvāk strādājot eksāmenu priekšmetu skolotāji, tostarp trenējoties ar iepriekšējo gadu uzdevumiem.

Pārliecināta par audzēkņu gatavību eksāmeniem ir arī Priekuļu vidusskolas direktora vietniece Anita Skrastiņa, kura ir arī latviešu valodas un literatūras pasniedzēja. “Nevienā no eksāmenu priekšmetiem nav tādas tēmas, kas būtu atlikta uz pašiem pēdējiem mēnešiem,” uzsver skolotāja, paužot pārliecību, ka audzēkņu spēju koncentrēties pārbaudījumam drīzāk apgrūtinās ārkārtējās situācijas ierobežojumu procedūras, tostarp masku valkāšana trīs stundu garumā. Priekuļu skolā šogad 12.klasi beigs 15 jaunieši.

Saskaņā ar pašreizējo plānu centralizētie eksāmeni notiks no 2.jūnija līdz pat 30.jūlijam, ieskaitot piedāvāto papildtermiņu tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nebūs varējuši apmeklēt kādu eksāmenu. Obligāti eksāmeni būs kārtojami vienā svešvalodā pēc izvēles un rakstiski gan latviešu valodā, gan matemātikā. Drīkstēs kārtot arī eksāmenu kādā no izvēles priekšmetiem, taču tas nebūs obligāts.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *