Raksti

Skolās

Valmierā īstenos projektu par brīvdabas pedagoģiju „Dzīvo un domā zaļi!”

Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde (PII) „Sprīdītis” un 5.pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte” sagatavotais projekta pieteikums „Dzīvo un domā zaļi!” saņēmis Ziemeļvalstu izglītības programmas „Nordplus” finansējumu aktivitāšu īstenošanai. Projektā abu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un Valmieras Izglītības pārvaldes speciālisti iecerējuši gūt praktiskas un teorētiskas zināšanas par brīvdabas pedagoģijas idejām un metodēm, lai vēlāk tās ieviestu darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem.

Valmieras Izglītības pārvaldes speciāliste ārējo sakaru un izglītības jautājumos Sanda Deisone informē, ka no 19. līdz 23.oktobrim vairāki PII „Vālodzīte”, PII „Sprīdītis” pedagogi un Valmieras Izglītības pārvaldes speciālisti projekta ietvaros dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieras sadarbības pilsētu Solnu (Zviedrija), lai iepazītu kolēģu pieredzi darbā ar brīvdabas pedagoģiju. Šobrīd visā pasaulē aktuāla problēma ir ekoloģiskā audzināšana, saudzīgas attieksmes pret dabu un kultūrvidi veidošana, atbildības par visu dzīvo ieaudzināšana. Latvijā ir labi izstrādātas pirmsskolas izglītības programmas, kas virzītas uz zināšanu apguvi, tomēr nepietiekami mācību procesā tiek iesaistīta bērna tiešā, jutekliskā pieredze. Pedagogiem trūkst zināšanu alternatīvās pedagoģijas metodēs, arī brīvdabas pedagoģijā, kaut gan Latvijas vidē šādu pedagoģiju varētu realizēt. Arī Valmieras pilsētā ir ļoti labvēlīga situācija brīvdabas pedagoģijas ideju realizācijai, jo pilsēta ir pļavu un mežu ieskauta. Projekta „Dzīvo un domā zaļi!” aktivitātes norisināsies vairākos posmos – studiju brauciens uz Solnu; projekta izstrāde kopā ar zviedru partneriem, bet nākamā gada rudenī iecerēta Zviedrijas brīvdabas pedagoģijas speciālistu vizīte Valmierā, kad viņi vadīs seminārus Valmieras pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un konsultēs iestādes par vides un materiālās bāzes pilnveidošanu brīvdabas pedagoģijas realizēšanai. Savukārt noslēgumā labākās idejas un metodes tiks ieviestas praksē PII „Sprīdītis” un „Vālodzīte”.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *