Raksti

Skolās

Skolas pošas 1.septembrim

Izglītības iestādes līdz jaunā mācību gada sākumam steidz pabeigt dažāda mēroga ikgadējos remontus.

Remonts skolā ir tikpat īpašs, cik ikdienišķs notikums. Lai intensīvā mācību darbā izmantotās ēkas pienācīgi uzturētu, gandrīz vienmēr atradīsies kāds stūris, kāds spārns, kur kas jāatjauno, jāuzlabo. Arī klašu telpu kosmētiskie uzlabojumi lielākoties ir neatraujami no plānotajiem ieguldījumiem skolas ēkas un teritorijas apsaimniekošanā. “Dru­va” skolās interesējās, kā šovasar veicas ar saimnieciskām lietām.

Jau rakstīts par būvniecību vairākās Cēsu skolās, tostarp par pabeigtajiem darbiem Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, iecerēto moderno piebūvi Cēsu Pilsētas vidusskolā, plānotajiem papildinājumiem Cēsu Valsts ģimnāzijā, kā arī uzlabojumiem Cēsu 2.pamatskolā. Lai gan mērogā mazāki, tomēr darbi šovasar norit arī Cēsu 1.pamatskolā. Direktore Antra Avena stāsta, ka līdz augustam paspēts izremontēt gaiteni ēkas vienā korpusā, klašu telpas, ģērb­tuves un gandrīz pabeigta ir arī mājturības kabineta atsvaidzināšana. Izdevumi tiek segti no skolai piešķirtajiem līdzekļiem telpu uzturēšanā. Šogad šīm vajadzībām pašvaldība atvēlējusi aptuveni sešus tūkstošus eiro. Pēc A.Avenas teiktā, pērn veikts apjomīgāks darbs – pie skolas ēkas sakārtota hidroizolācija.

Liepas pamatskolā vēl ārkārtējās situācijas laikā iesākts foajē remonts. To līdz 1.septembrim arī paredzēts pabeigt. Jau paveikts neliels jumta remonts. Direktore Anžela Kovaļova atklāj, ka nupat izsludināts iepirkums jaunam apgaismojumam sporta stadionā un vēl drīzumā iecerēts šajā teritorijā uzstādīt trenažierus. Visdrīzākajā laikā tiks izsludināts iepirkums par ventilācijas ierīkošanu klašu telpās. Tas provizoriski varētu izmaksāt ap 30 tūkstošiem eiro. Šovasar skola atteikusies no remonta sākumskolas telpās – klasē un garderobē, jo tur stāvoklis atzīts vēl par gana labu. Pēc remonta gan skumst skolas ēdnīca, tomēr iestādes vadība to nav plānojusi, saprotot, ka tik daudz līdzekļu vienā gadā pašvaldība nevar piešķirt. A.Kovaļova gan velta atzinīgus vārdus pašreizējajai saimniekošanas politikai novadā: “Pašvaldība mūs ļoti atbalsta.” Arī Liepas pamatskolas struktūrvienībā Mārsnēnos pirmsskolas izglītības grupa tuvāko pāris mēnešu laikā sagaidīs jaunumus bērnu laukumā.

“Covid-19” radītie apstākļi viesuši izmaiņas sākotnēji iecerētajā darbu secībā Vecpiebalgas novada izglītības iestādēs, “Druvai” pastāstīja Vecpiebalgas pamatskolas direktors Andris Sakss. Līdz ar to – pretēji iepriekš plānotajam – remonts pamatskolā notiek tikai tagad. Darbi rit raiti un, visticamāk, tiks pabeigti jau augusta vidū. Pa­matīgāka atjaunošana patlaban skar divas klašu telpas, kur līdz šim bija aizstāvējušās pat vēl vecās metāla krāsnis. Vēl vienu telpu skolas darbinieki uzpoš paši saviem spēkiem. A.Sakss piebilst, ka arī pērn izremontētas divas klases. Vēl būtu ēkai jānomaina notekas, jāvērtē, kad un ar kādiem resursiem to izdarīt. Vecpiebalgas pamatskolas direktors augstu novērtē pašvaldības iesaisti un ieinteresētību izglītības iestādes saimniecisko jautājumu risināšanā. “Pašvaldība ļoti rūpējas un atbalsta, ja ir kāda problēma, izpilddirektore uzreiz atbrauc, izrunājam un operatīvi varam atrast kādu risinājumu,” sadarbību vērtē A.Sakss, neslēpjot bažas par skolu iespējām pēkšņos sarežģījumos rast dzirdīgas ausis, kad viena novada dome būs atbildīga par visu plānoto Cēsu novadu.

Savukārt Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē darbi līdz ar darbu pārplānošanu novadā jau ir pabeigti. Bērnudārzā izremontētas visu četru grupiņu virtuves, jaunu veidolu ieguvusi divu grupiņu garderobes zona un vienai no grupām arī nodarbību telpa. Savukārt vidusskolas telpās jau kopš pavasara norit dažādi darbi: gandrīz pabeigta puišu mājturības bloka atjaunošana kopmītņu ēkā, kā arī līdz 1.septembrim vadība apņēmusies pabeigt skolēnu atpūtas stūrīša izveidi. Vecpie­balgas vidusskolas direktore Ilona Strelkova stāsta, ka darbs pie skolotāju istabas pārbūves gan iesākts, bet šo projektu plānots pabeigt līdz gada beigām. Līdz septembrim arī iecerēts izveidot bērnu rotaļlaukumu tieši pie skolas. Lai gan jaunais skolas stadions pilnībā gatavs tik drīz nebūs, tomēr vecpiebaldzēni to ļoti gaida.

Raunas vidusskolā pērn tika sakārtotas trīs klašu telpas, šogad tiek atjaunotas labierīcības, kā arī pirmsskolas telpas. Darbi izmaksājuši ap 30 tūkstošiem eiro. Vidusskolas direktors Edgars Plētiens atklāj, ka patlaban tiek domāts par pirmsskolas paplašināšanu, jo pieprasījums pēc vietām bērnudārzā tikai pieaug un patlaban jau izveidojusies rinda. Praktiski gan tas tiks risināts tikai pēc šī mācību gada. Var vien piebilst, ka Raunas vidusskola vidējās izglītības līmeni saglabās vēl tikai vienu gadu. Kad būs sveikts pēdējais vidusskolas absolventu izlaidums, iestādi plānots pārveidot par pamatskolu.

Zaubes pamatskolā šai vasarai remonti nebija plānoti, jo lielus līdzekļus un darbu bija prasījusi ziemas nogalē pabeigtā aktu un sporta zāles atsvaidzināšana. Iestādes direktore Vita Krūmiņa stāsta, ka lielajā zālē nomainīts apgaismojums, iegādāti jauni skatuves aizkari, daļā zāles veikti arī kosmētiski uzlabojumi. Izglītības iestādes remontā ieguldīti ap 30 tūkstošiem eiro. Diemžēl neilgi pēc zāles atjaunošanas sākās ārkārtējā situācija. Skolas zālē bija paredzēs koru pasākums un marta nogalē – arī ikgadējā Cēsu koru apriņķa sadziedāšanās. Pirmie svinīgie pasākumi zālē notika vien jūnijā, kad, ņemot vērā valstī tobrīd spēkā noteiktos ierobežojumus, noorganizēti izlaidumi 9.klases un arī bērnudārza absolventiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *