Raksti

Skolās

Skolas nams piepildīts

Plašs piedāvājums. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore Aija Sila stāsta, ka vizuāli plastiskās mākslas un mūzikas programmas skolotāji strādā vienā ēkā, tādēļ bērniem apmeklēt nodarbības ir ērti.
Foto: Mairita Kaņepe

Šovasar, viesojoties Piebalgas pusē, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skoluapmeklēt devās pedagogi,kuri vada vispārizglītojošo skolu vai strādā par pedagogiem mūzikā un mākslā.

Viesus sagaidīja skolas direktore Aija Sila, priecīga redzēt, ka par pieredzi interesējas kolēģi no Amatas, Nītaures un Līgatnes puses, kur arī darbojas pašvaldību dibinātas interešu izglītības skolas. Tās ir mācību iestādes, kuras vecāki bērniem izvēlas zinību un prasmju apgūšanai ārpus vispārizglītojošās skolas.

Viesi pēc teju stundas ilgas ek­s­kursijas pa plašo mākslas un mūzikas skolas ēku novērtēja, ka Aija Sila mācību iestādi vada ar misijas izjūtu. Tā kā ir vasara un bērniem brīvlaiks, viņu klātbūtne bija jūtama tikai pastarpināti. Kā jau skolā, visur redzami audzēkņu darbi. Toties direktores uzdevums ir veidot vidi un apstākļus. Aplūkojot skolu, kas izvietojusies divos stāvos, klausoties Aijas Silas stāstījumā, ciemiņiem bija skaidrs, ka mācību iestādei ir līderis, turklāt tāds, kas prasmīgi sadarbojas ar pašvaldību un atrod kontaktu ar esošo un topošo audzēkņu vecākiem.

Vecākiem tomēr ir izšķiroša loma, kur un kādu papildu izglītību iegūs bērns. Pagasti, no kuriem uz Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu tiek vesti bērni, liecina, ka administratīvi teritoriālās robežas šajā izglītības jomā netiek krasi vilktas. Mācību iestādē pēdējos gados mācījušies ne tikai pašu novada – Jaun­piebalgas un Zosēnu – pagasta bērni. Arī Vecpiebalgas, Rankas, Drustu, Liezēres, Inešu, Skujenes pagasta ģimenes ved savas atvases apgūt mūzikas vai mākslas programmu Jaunpiebalgā.
Kopš 2003. gada vizuāli plas­tis­kās mākslas un mūzikas programmas skolotāji Jaunpiebalgā strādā zem viena jumta. Aija Sila secina, ka tas šķiet piemēroti, piemēram, Vecpiebalgas puses ģimenēm. Lai tās atbalstītu, direktore parūpējusies, ka ievada nodarbības varētu apmeklēt jau no sešu gadu vecuma. Kāds laiks, kopš tas notiek, pagājis, un Aija Sila secinājusi, ka vecāki to novērtē. Ja mazais pieņem pedagogu, gatavs ar to kopā strādāt, piemēram, instrumentu spēles apguvē, tad pieaugušie atrod laiku un iespējas ikdienā mērot ceļu uz skolu un gaidīt, kamēr bērns aizņemts nodarbībās.

Skolu direktoriem, kas viesojās Jaunpiebalgā, interesēja, kāda ir novada pašvaldības attieksme. Kā zināms, valstī izglītības politika tiek veidota, velkot robežas. Ja pašvaldības sarūpēto vispārējās izglītības pakalpojumu izmanto citas pašvaldības skolēns, par to paredzēti starppašvaldību norēķini. Aija Sila ir pateicīga, ka paš­valdība neuzsver audzēkņu deklarēto dzīvesvietu, bet ir ieinteresēta, ka plašais, gaišais skolas nams ir piepildīts. Tā patiešām ir. Individuālo mūzikas stundu dalībnieki nereti mēģinājumus notur mājturības nodarbību telpās, kad tās nav aizņemtas. Skolas darbam nepieciešams vairāk vietas, tāpēc Aija Sila viesiem norādīja uz apkārtni, kura arī ar laiku kalpos bērnu mākslinieciskām izpausmēm. Tikai tā jāpadara tam piemērotāka.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *