Skolās

Rāmuļu skola kļuvusi par ekoskolu

Cēsu novada Vaives pagasta Rāmuļu pamatskolai par sekmīgu darbu vides izglītībā piešķirts Zaļais diploms-sertifikāts un no šī mācību gada tai… Vairāk

0