SkolāsIesaki Draudzīgā aicinājuma balvai

1935.gada 28.janvārī Kārlis Ulmanis aizsāka akciju, ko vērsa uz skolēnu izglītošanu un skolas materiālā nodrošinājuma pilnveidošanu un kas samērā īsā… Vairāk

0Valsts ģimnāziju konference

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāji bija uzņēmušies kolēģiem no valsts ģimnāzijām Latvijā vadīt izglītojošu, praktiski rosinošu sarunu un lekciju dienu par… Vairāk

0

Kauja pie maketa

Cēsu vēstures un mākslas muzeja jaunā pedagoģiskā programma... Vairāk

0