Skolās

Skolēnu vasarai pievilcīgas vietas

Vasarā Latvijā tiek organizētas simtiem nometņu skolēniem. Kopš pieņemti stingrāki noteikumi nometņu rīkotājiem, arī skolēnu vecākiem darīts zināms, kur un… Vairāk

0

Vecpiebalgas skolām direktori

No četrām Vecpiebalgas novada skolām 1. septembrī durvis vērs divas. Pārmaiņas izglītības iestādēs vēl nav beigušās, tiek gaidīts apstiprinājums no… Vairāk

0

Matemātikas eksāmens “izgāž” visvairāk

Šogad Latvijā uz izglītības iestādēm tika nosūtīti 19 103 centralizēto eksāmenu sertifikāti. Pagājušajā gadā centralizēto eksāmenu sertifikātus par vispārējās vidējās… Vairāk

0

Gatavo skolēniem aizraujošu nedēļu

Skolēniem, kuri izrāda aktīvu vēlmi mācīties, kuri grib sabiedriski darboties skolas dzīves veidošanā, jau piekto vasaru tiks dota iespēja satikties…. Vairāk

0Fotografējiet Latviju!

Latvijas valsts simtgades gada Lāčplēša dienā jaunieši vecumā no 15 gadiem nacionālo apziņu aicināti apliecināt fotogrāfiju tēlos. Fotokonkursu “Es =… Vairāk

0

Par darbu brīvlaikā

Vēlmi strādāt vasaras brīvlaikā Līgatnes novadā kopumā šogad izteikuši 47 skolēni, un šeit visiem arī ir izdevies nodrošināt darba vietu…. Vairāk

0

Skolēni vasarā strādā labiekārtošanā

Priekuļu novada pašvaldība jau piekto gadu skolēniem piedāvā vasarā gūt darba pieredzi, strādājot novada teritorijas labiekārtošanā, un jauniešu interese par… Vairāk

0

No vietnieces par direktori

Cēsu 1. pamatskolā direktora amata vietu 21. augustā ieņems pašreizējā direktora vietniece Antra Avena. Atsaucoties ilggadējās direktores Annas Būres aicinājumam,… Vairāk

0Sacenšas arī vecāki

Jāņmuižas bērnudārza Pa­vasara olimpiādē kopā ar audzēkņiem darbojās viņu vecāki. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē nesen darbu uzsākusī sporta skolotāja Inga… Vairāk

0

Motivē mācībām

Priekuļu novada pašvaldība jau ceturto gadu sadarbībā ar cūkkopības uzņēmumu “Gaižēni” piešķīrusi vienreizējas naudas blavas tiem novada skolēniem, kuri, beidzot… Vairāk

0