Skolās



Pēta savas skolas ainavas vēsturi

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola īsteno projektu “Manas skolas ainavas vēsture”. Pašvaldības izdevums “Avīze Piebaldzēniem” raksta, ka tiek pētīta ēkas… Vairāk

0


Eksāmens vēsturē un vērtējumi

Valsts izglītības satura centrs (VISC) atzinis, ka, labojot eksāmenu darbus vēsturē, atsevišķos gadījumos pieļautas kļūdas. Tie jaunieši, kuri domā, ka… Vairāk

0

Liela interese par darbu vasarā

Lai arī dalībai Nodarbi­nātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā jaunieši var reģistrēties vēl līdz 17. augustam, jāņem… Vairāk

0


Skolā Drustos un Raunā

Pašvaldības lēmums, ka juridiski savienojamas Raunas novada abu pagastu skolas, ir pieņemts, bet nav skaidrs, kādi katrā mācību vietā būs… Vairāk

0






Vasaras brīvlaikā vēlas strādāt

Lai veicinātu skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajai skolēnu vasaras nodarbinātības programmai piešķirts papildu finansējums, valstī kopumā iesaistot… Vairāk

0