Raksti

Skolās

Noslēdzas mācību gads vides izglītībā

Ceturtdien notika SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) rīkotā vides izglītības projekta „Cilvēks vidē” noslēguma pasākums šajā mācību gadā. Projekta piedāvātajās aktivitātēs šogad iesaistījušās 58 Ziemeļvidzemes reģiona skolas, kā arī 22 bērnudārzi. Izglītības iestāžu pārstāvji, kopskaitā vairāk nekā 180 skolēnu un viņu skolotāju, noslēguma pasākumā iepazīsies ar labākajiem projekta aktivitātēs tapušajiem darbiem un projekta šī gada rezultātiem, kā arī sveiks aktīvākās skolas un bērnudārzus. Pasākuma noslēgumā tā dalībniekus pirms gardā ZAAO kliņģera baudīšanas ar muzikālu apsveikumu sveiks Valmieras Valsts ģimnāzijas orķestris „Sibemol”. Par projekta „Cilvēks vidē” 2009./2010. mācību gada aktivitātēm: Skolēniem bija iespējas izpausties radošajos konkursos „ZAAO pastkarte” un video reklāmas klipa veidošanā, pētīt ikdienas atkritumu daudzumu un pierakstīt to „Atkritumu dienasgrāmatā”, atbildēt uz jautājumiem konkursā „ZAAO mēneša jautājums” un iesaistīties šķiroto atkritumu vākšanas akcijā. Savukārt bērnudārzu audzēkņi kopā ar pedagogiem noskaidroja pārtikas atkritumu ceļu bērnudārzā un kopā ar vecākiem pētīja atkritumu rašanos konkursā „Atkritumu dienasgrāmata”. Vislielākā aktivitāte bija konkursā „Šķiroto atkritumu akcija”, kurā iesaistījās 17 bērnudārzi un 49 skolas, kopā savācot 185 t makulatūras un 140 m3 PET pudeles. Šo konkursu atbalstīja Latvijas Zaļais punkts un Līgatnes papīrfabrika, par katru savākto makulatūras tonnu izglītības iestādēm dāvinot 5 kg Līgatnes Papīrfabrikā saražota otrreizējā papīra. Pārsteiguma balvas no Latvijas Zaļā punkta par lielāko aktivitāti saņēma Rūjienas vidusskola, Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola, Sikšņu pamatskola un Valkas PII „Pasaciņa”; Mazsalacas PII, Strenču PII Minkāns. Liela interese bija arī par radošo konkursu „ZAAO pastkarte”. Tajā iesaistījās 14 bērnudārzi un 24 skolas. Kopā tika saņemti vairāk nekā 400 radošie darbi par dabas saudzēšanu un atkritumu šķirošanu.

Konkursa rezultāti: ZAAO vides izglītības projekta „Cilvēks vidē” 2009./2010. m.g. rezultāti Konkurss „ZAAO pastkarte” Skolu grupa, kopā 24 skolas • Ieva Vedjāškina, 2. Klase, Sērmūkšu pamatskola , Amatas novads • Artis Krists Mednis, 4.klase, Rencēnu pamatskola, Burtnieku novads • Jolanta Skrabe, 1.klase, Trikātas pamatskola, Beverīnas novads • Ingus Šķudītis, 4.klase, Kārķu pamatskola, Valkas novads • Stella Ote, 1.a klase, Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola, Smiltenes novads • Viktorija Borovko, 2.klase, Gaujienas Mūzikas, Mākslas skola, Apes novads Bērnudārzu grupa, kopā 14 bērnudārzi • Elizabete Veinberga, Ozolaines PII, Limbažu novads • Anna Janīna Kundziņa, Ozolaines PII, Limbažu novads • Toms Vītiņš, PII “Mežmaliņa”, Priekuļi • Ričards Jančevskis, Lizdēnu PII, Burtnieku novads • Santa Ābele, Valmieras 5.PII “Valodzīte” struktūrvienība “Krācītes” • Tomass Vilnis, PII “Auseklītis”, Kocēnu novads • Amanda Elvisa Gromova, Valmieras 1.PII Konkurss „Video reklāma” Kopā iesaistījušās 6 skolas, iesūtot 14 video reklāmas • Toms Jānis Eglītis; Edgars Ozoliņš, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola, Limbažu novads • Agnis Pelšs; Kaspars Bajārs, Priekuļu vidusskola, Priekuļu novads

Konkurss „Atkritumu dienasgrāmata” Skolu grupa – piedalījās 4 skolas, iesaistot 17 ģimenes Skola Ģimeņu skaits Dzērbenes vidusskola 7 ģimenes Puikules pamatskola 7 ģimenes Katvaru speciālā internātpamatskola 1 ģimene Kārķu pamatskola 2 ģimenes Bērnudārzu grupa – piedalījās 1 bērnudārzs, iesaistot 16 ģimenes Bērnudārzs Ģimeņu skaits Valmieras 5.PII „Vālodzīte” un tās struktūrvienība „Krācītes” 16 ģimenes

Konkurss „Pārtikas atkritumi” Kopā iesaistījušies 5 bērnudārzi • Veselavas PII “Vālodzes”, Priekuļu novads • Priekuļu PII “Mežmaliņa”, Priekuļu novads • Kocēnu PII “Auseklītis”, Kocēnu novads • Valmieras pilsētas 5. PII “Vālodzīte”, Valmiera • Valmieras pilsētas 5. PII “Vālodzīte” struktūrvienība “Krācītes”, Valmiera • Ozolaines PII, Limbažu novads Konkurss „Šķiroto atkritumu akcija” Iesaistījās 49 skolas, kopsavilkumus iesniedza 22 skolas. Aktīvākās 10: Nr. Skola Apjoms, makulatūra Apjoms, PET pudeles 1 Rūjienas vidusskola 26,3 t 2 Smiltenes Trīspakalnu pamatskola 18 t 3 Sikšņu pamatskola 9,6 t 9 m3 4 Palsmanes speciālā internātpamatskola 7,82 t 1,5 m3 5 Mālpils vidusskola 8,06 t 6 Gaujienas Mākslas un mūzikas skola 4,8 t 18,5 m3 7 Smiltenes ģimnāzija 4,13 t 5,6 m3 8 Skujenes pamatskola 2,7 t 15 m3 9 Priekuļu vidusskola 4,3 t 10 Umurgas pamatskola 3,68 t 4 m3 Iesaistījās 17 bērnudārzi, kopsavilkumus iesniedza 10 bērnudārzi Nr. Skola Apjoms, makulatūra Apjoms, PET pudeles 1 Valkas PII „Pasaciņa” 6,74 t 2 Mazsalacas PII 5,7 t 3 Strenču PII „Minkāns” 3,35 t 5,2 m3 4 Smiltenes PII „Pīlādzītis” 3,6 t 5 Dikļu PII „Cielaviņa” 3,3 t 6 Palsmanes PII 3,3 t 7 Valmieras pilsētas 5. PII “Vālodzīte” struktūrvienība “Krācītes” 2 t 2,5 m3 8 Valmieras pilsētas 5. PII “Vālodzīte” 2 t 1 m3 9 Alojas PII „Auseklītis” 1,95 m3 10 Veselavas SPII „Vālodzes” 2,03 t

Mācību gada ietvaros izglītības iestādēs kopā savākts 185 t makulatūras un 140 m3 PET dzērienu pudeļu. Ja 1 tonnas papīra ieguvei nepieciešami 13 koki, Ziemeļvidzemes reģiona izglītības iestāžu skolēni kopumā no nociršanas nosargājuši 2405 kokus!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *