Raksti

Skolās

Nometne zināšanām un atpūtai

nunāšana - sudrabs, sarunāšanās – zelts. Nometnes vadītāja Iveta Daiga kopā ar jauniešiem – Ralfu Trofimovu, Danu Kaškuri, Rūtu Dāboliņu un Aleksandru Grigorjevu – visi kopā atkal ko interesantu izdomājuši.
Foto: Sarmīte Feldmane

Sesto reizi septiņu novadu skolu jaunieši satiekas izglītojošā un atpūtas nometnē “Četras atslēgas”. Šovasar tā radusi mājvietu Dzērbenē.

“Tā ir ikgadēja balva vecāko klašu skolēniem, kas nopelnīta ar čaklu un atbildīgu mācību darbu, iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs visa mācību gada garumā,”stāsta Amatas novada pašvaldības Apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe Diāna Briede. Nometni finansē septiņas pašvaldības, tā atbalstot talantīgos un mērķtiecīgos skolēnus, veicinot uzņēmību, mērķtiecību, līdzatbildību un pašiniciatīvu. No katra novada tajā piedalās pieci 7. līdz 11. klašu skolēni, kā arī ar vecāku finansiālu atbalstu daži jaunieši no citiem novadiem.

““Četras atslēgas” ir iespēja satikties jauniešiem, kuriem ir vēlme izzināt, darīt un zināt ko vairāk, nekā paredz mācību programma. Viņi grib uzkrāt zināšanas, pilnveidoties, dalīties ar citiem,” saka nometnes vadītāja Iveta Daiga un uzsver, ka pedagogiem ar viņiem strādāt ir prieks un gandarījums. “Mēs neesam skolotāji un skolēni, bet domubiedri, viņi mūs sauc par lieldraugiem. Mēs mācāmies cits no cita. Būtiski, ka jaunieši savā starpā vēlas dalīties zināšanās, uzzināt ko jaunu,”stāsta nometnes vadītāja.

Dienas pirmajā pusē ir dažādas nodarbības, kuras vieno nometnes tēma “Globālo kompetenču attīstībai”. Kā paskaidro Cēsu Valsts ģimnāzijas audzēknis Ralfs Tro­fimovs – globālās kompetences ir zināšanas un prasmes, kas noder visā pasaulē. Ar jauniešiem tiekas dažādu nozaru speciālisti, kuri rosina domāt plašāk un dziļāk, māca argumentēt, izteikt spriedumus, pieņemt lēmumus, apgūst prasmi būt līdzatbildīgiem, tolerantiem, sadarboties ar ikvienu jebkurā situācijā. Liela uzmanība tiek pievērsta veselīgam dzīves­veidam un atbildībai pašiem pret sevi un vidi, kurā dzīvojam.

Nometnes jaunieši pastāstīja, ka interesanta bijusi tikšanās ar Paulu Irbinu un saruna par nākotni. Atmiņā palicis viņa teiktais, ka, tāpat kā tagad cilvēki brauc strādāt uz Norvēģiju, Vāciju vai Jaunzēlandi, nākotnē brauks uz Marsu un Mēnesi. Tikšanās ar Jauno ģeogrāfu skolas vadītāju un portāla uzdevumi.lv komandas darbinieku Jāni Zariņu bija ierosinājumu un pārdomu pilna. Daudz laika nometnē tiek veltīts sportošanai, aktīvām nodarbībām. Orientēšanās sacensības, kuras sarīkoja Agris Peipiņš, bija pārsteigumu pilnas. Arī jaunieši ik dienu pārsteidz pedagogus. “Vis­pirms jau ar savu izdomu. Viņi paši prot piepildīt brīvo laiku, izdomā, ko darīs. Mums tikai jāiesaistās,” teic I.Daiga un atklāj, ka pēc jauniešu ierosinājuma, piemēram, notiks Talantu vakars.

“Nometnē esmu iepazinusi 40 draudzīgus cilvēkus. Varam sadalīties visdažādākajās komandās un sadarboties. Visas dienas ir ļoti aizņemtas,” saka Dana Kaškure no Priekuļu vidusskolas un atklāj, ka viņai patīk dziedāt, dejot, spēlēt dažādus mūzikas instrumentus.
Nometnē viņa labprāt uzspēlē futbolu, ko darījusi arī kādreiz, bet kam vairs nebija laika.

Rūta Dāboliņa no Straupes pamatskolas pastāsta, ka par nometni dzirdējusi pērn, kad tā notika Straupē. “Esmu priecīga, ka esmu te. Mums kopā ir interesanti. Uzzinām daudz ko jaunu. Daudz kas liek arī aizdomāties,” pārdomās dalās Rūta.

Aleksandrs Grigorjevs no Jaunpiebalgas vidusskolas nometnē ir otro vasaru. Vakaros ap viņu allaž pulcējas jaunieši, Alek­sandrs daudzus ieinteresējis kāršu spēlē. Pats viņš prot vairāk nekā desmit spēles, un katru vakaru tiek spēlēta kāda cita. “Satie­koties ar citu valstu jauniešiem, kārtis spēlējot, raisās sarunas. Viņi iemāca kaut kādu jaunu, savā vidē populāru spēli. Tā sakrājas spēles,” pastāsta Aleksandrs un uzsver, ka vidusskolā skolotāja Velga Roma­nova jauniešus iesaista starptautiskos projektos un pagūts būt daudzās valstīs. Alek­­sandram tuva vēsture, ģeogrāfija, literatūra, patīk dziedāt, dejot. Ar ko saistīs nākotni, vēl nezina. “Man patika saruna par radošo domāšanu. Darbs grupās māca ieklausīties citos, viņus pārliecināt,” stāsta jaunpiebaldzēns.

Jaunieši atzīst, ka ļoti interesanta bijusi ekskursija pa Vecpie­balgu. Pārsteigums bijusi “Kino ferma”, iespēja no rokas pabarot zivis, uzkāpt Brežģa kalnā. “Sen gribēju, bet nebija iznācis būt “Kalna Kaibēnos”. Dzīvoju Zosēnos, un tur arī tik daudz kas saistās ar “Mērnieku laikiem”. Tur viss tiešām ir apbrīnojami autentisks. “Mērnieku laiku” filma ir interesanta, varbūt kādreiz izlasīšu arī grāmatu,” pieredzētajā dalījās A. Grigorjevs.
Arī I.Daiga uzsver, ka nometnei pievienotā vērtība ir iespēja iepazīt novadu, kurā tā notiek. “Arī tepat Dzērbenē ir daudz ko redzēt un uzzināt,” piebilst nometnes vadītāja.

Tie, kuri pabijuši nometnē, ir ieguvuši četras atslēgas. Tās atver durvis ne tikai uz zināšanām, bet daudz ko noderīgu turpmākajai dzīvei . “Te ir laba komanda un kompānija,”saka Ralfs. Arī viņš nometnē ir otro vasaru, bet Aleksandrs atzīst, ka mācību priekšmetu olimpiādēs vienmēr ir prieks satikt pazīstamos no nometnes.

Nedēļa paskrēja ātri. Jauniešus apciemoja arī vecāki, un kopīgi tika spēlēts futbols, bija tikšanās ar pašvaldību vadītājiem, netrūka gudru sarunu un jautru atpūtas brīžu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *