Raksti

Skolās

Matemātikas eksāmens “izgāž” visvairāk

Šogad Latvijā uz izglītības iestādēm tika nosūtīti 19 103 centralizēto eksāmenu sertifikāti. Pagājušajā gadā centralizēto eksāmenu sertifikātus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi saņēma 18 278 jaunieši.

Valsts izglītības satura centrs komentējis, ka, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, sniegumi centralizētajos eksāmenos nav mainījušies. Šogad nedaudz uzlabojušies rezultāti latviešu, angļu un krievu valodā.

Matemātikas eksāmena vidējais rezultāts ir tāds pats, kā iepriekšējā mācību gadā.

Jau vairākus gadus absolventi saņem vērtējumu sertifikātu, kurā parādītās zināšanas un prasmes izteiktas tikai procentuālajā novērtējumā. Ja tas ir zem pieciem procentiem, tad eksāmens nav nokārtots. Šogad valstī matemātikas eksāmenu nav nokārtojuši 223 vidējās izglītības ieguvēji.

Izglītības satura centrs informējis pedagogus un skolēnu vecākus, ka, līdzīgi kā iepriekšējā mācību gadā, valsts ģimnāziju audzēkņu vidējie rezultāti eksāmenos ir augstāki par vidējiem rezultātiem valstī. Zemākie rezultāti ir vakarskolu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem. “Druva” Cēsu novada Izglītības pārvaldē noskaidroja, ka no vispārējām un profesionālām skolām tikai viens audzēknis nav uzrādījis obligāti sasniedzamo rezultātu, viņš matemātikas eksāmenā nav saņēmis minimālo nepieciešamo vērtējumu – piecus procentus. Šis audzēknis vidējās izglītības programmu izvēlējies apgūt Cēsu Pilsētas vidusskolā, bet nevis dienas vai vakara programmā, bet tālmācībā.

Eksāmenu rezultātu statistiskā analīze skolām būs pieejama augusta beigās. Pagaidām darīts zināms, ka angļu valodā centralizēto eksāmenu izraudzījušies gandrīz 12, 5 tūkstoši vidusskolu beidzēju, krievu valodu 2400 skolēnu, vācu valodu 58, bet franču valodu 23 skolēni.

Valstī tikai par dažiem procentiem palielinājies to skolēnu skaits, kuri pēc paša izvēles, beidzot 12. klasi, kārtojuši eksāmenu ķīmijā, fizikā un bioloģijā. Cēsu Valsts ģimnāzijā tie bija 20 procenti no visiem absolventiem. Kārtoja tie jaunieši, kuri vēlas iegūt profesijas, kuru studijām šīs zinības īpaši nepieciešamas, piemēram, grib studēt medicīnu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *