Raksti

Skolās

Liepā un Matīšos kultūras izzināšana

Pavasarī Liepas pamatskolas krievu plūsmā notika 2.- 6. klašu skolēnu aptauja par viņu ģimeņu etnisko kultūru (piederību, zināšanām, tradīciju kopšanu ģimenē).

Uz jautājumu „Cik daudz Jūs esat informēti par savu etnisko kultūru (izcelsmi un vēsturi, tautas tradīcijām, paražām, seno amatniecību, folkloru, tautas svētkiem), 53 procenti no aptaujātiem atbildēja – nedaudz, 44 procenti sacīja, ka nezina neko un 3 procenti par savu etnisko kultūru bija informēti pietiekami daudz. Bet tikai četrās ģimenēs tiek koptas tautas tradīcijas un viņi ir gatavi dalīties savā pieredzē ar citiem. Līdzīgas problēmas pastāv ne tikai Liepā, bet arī citās latviešu mācībvalodas skolās, piemēram, Matīšu pamatskolā, kura ir partnerskola dažādos projektos.

Liepas un Matīšu pamatskolas skolēni un viņu vecāki izteikuši vēlēšanos izzināt un apgūt savu etnisko kultūru, tradīcijas, amatniecību. Tā rezultātā tapa projekta „Liepas un Matīšu pamatskolas sadarbība etnisko kultūru izzināšanā”. Projekts tika iesniegts Sabiedrības integrācijas fondam, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmai „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”. Septembrī

projekts saņēma atbalstītu! Projektu vada Valentīna Voiciša, konsultantē Sintija Soboļeva. Šajā globalizācijas laikā, lai saglabātu zemi, tautu un senās zināšanas par patiesību, ir jāsaglabā tautu etniskās kultūras. Tautas, veidojot savu kultūru, pirmkārt, sekojušas sirdsapziņai, dieva padomam un senču tradīcijām, kas nodrošina uzkrātās pieredzes pārmantojamību. Dzimta un tās pēcnācēji ir šo kultūrvērtību pārmantotāji un tālāk nesēji. No decembra līdz

maijam abu pamatskolu audzēkņi pētīs savas tautas etnisko izcelsmi un vēsturi, tautas tradīcijas, paražas, seno amatniecību, folkloru. Dalībnieki tiksies ar attiecīgās tautības pārstāvjiem,

intervēs, pierakstīs stāstus, fotografēs, izveidos savas ģimenes ciltskoku. Darbi galā nonāks skolās bibliotēkās. Ar tiem varēs iepazīties arī pagasta iedzīvotāji.

Skolēni iesākuši teorētiskā materiāla vākšanu un apkopošanu, top anketas, intervijas, pedagogi ir izstrādājuši pētnieciskā darba vērtēšanas kritērijus. Paldies vecākiem, kas aktīvi iesaistās darbu tapšanā. Pavasara brīvdienās notiks starpkultūru festivāls. Skolēni, vecāki un vecvecāki praksē pielietos izzināto – mācīsies tautas dejas un dziesmas, šūs tautas tērpus, gatavos nacionālos ēdienus, veidot ornamentus. Lieldienās folkloras kopa ”Delve”

piedalīsies svinēšanā ievērojot latviešu tautas tradīcijas. Ar šī projekta palīdzību mazākumtautību bērni izzinās ne tikai savu etnisko kultūru, bet arī latviešu paražas un tradīcijas, uzlabos latviešu valodas prasmi. Tas veicinās integrāciju latviešu sabiedrībā,

paaugstinās pašapziņu un piederību zemei, kurā dzīvo.

Mairita Kaņepe

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *