Raksti

Skolās

Liela interese par darbu vasarā

Lai arī dalībai Nodarbi­nātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā jaunieši var reģistrēties vēl līdz 17. augustam, jāņem vērā, ka tas ir ļoti pieprasīts un iepriekš reģistrējušies skolēni jau pieteikušies vairumam vakanču, ko darba devēji piedāvājuši jūlijā un augustā.

NVA informē, ka šovasar iespēju ar aģentūras atbalstu strādāt vasaras brīvlaikā var izmantot apmēram divi tūkstoši skolēnu vairāk nekā 2018. gada vasarā, jo palielināts finansējums. NVA filiālēs jūnijā bija apstiprinātas vairāk nekā 7000 darba devēju piedāvātās darba vietas skolēniem, pērn skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā bija izveidotas 5080 darba vietas. Vakances piedāvā gan uzņēmumi, gan pašvaldības un to iestādes, gan biedrības.

NVA Cēsu filiāles nodarbinātības organizatore Iveta Purmale stāsta, ka darba devēju interese par šo iespēju palielinās,un arī Cēsu pusē šovasar piedāvāts skolēniem vairāk darba vietu nekā pērn. “Ja runājam par skolēnu interesi, var teikt, ka pieteiktās vietas tiek aizpildītas. Protams, sadarbībā ar darba devēju veicam atlasi, arī paši jaunieši izvērtē, vai piedāvājums viņus interesē, bet pagaidām nav gadījumu, kad kāda pieteiktā vakance netiek aizpildīta.”

Šajā programmā var pieteikties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

“Šis pasākums izveidots līdzvērtīgs reālajam darba tirgum, lai jaunietis saprot, ko nozīmē uzrakstīt CV, kā doties pie darba devēja uz interviju. Viņam jāiztur konkurence, jo reģistrācija vēl negarantē darbu, valsts līdzfinansēto darba vietu skaits tik un tā ir ierobežots,” norāda I. Purmale.

Strādājot skolēni gūst ļoti vērtīgu praktisku priekšstatu par darba dzīvi, uzzina, kas ir darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības. Skolēns, iesaistoties šajā pasākumā, saņem algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī; darba vadītāja atbalstu; normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – apmaksātas obligātās veselības pārbaudes. Skolēns tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

I.Purmale arī teic, ka šīs programmas pasākums ir izdevīgs arī darba devējiem, kuriem valsts dotē pusi no jaunietim paredzētās minimālās darba algas, tiek sniegts finansiāls atbalsts darba vadītājam, kurš strādā ar skolēniem.

Savukārt NVA direktore Evita Simsone uzsver, ka, ar aģentūras starpniecību nodarbinot skolēnus uzņēmumos, darba devēji ne tikai saņem finansiālo atbalstu un iegūst centīgus palīgus vasaras mēnešos, kad darbinieki dodas atvaļinājumā, bet arī veic nozīmīgu ieguldījumu jauniešu nākotnē: “Viņiem tiek piedāvāta iespēja praktiski sagatavoties darba tirgum, darba vidē iepazīstot profesijas, mācoties darba disciplīnu un atbildību par padarīto, apgūstot zināšanas, prasmes un iemaņas, kas noderēs gan karjeras plānošanā, gan turpmākajā profesionālajā dzīvē. Darba devēju atsauksmes liecina, ka vairums skolēnu apliecina sevi kā ļoti čaklus, strādīgus un atbildīgus darbiniekus.”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *