Raksti

Skolās

Jaunu mācību gadu gaida ar telpu uzlabošanu un profesionālo pilnveidi

Jaunums. Vecpiebalgas vidusskolā tapusi jauna klases telpa valsts aizsardzības mācības un ugunsdzēsības zināšanu apguvei.
Foto: Anna Kola

Vecpiebalgas vidusskolā norit darbi, gatavojoties jaunajam mācību gadam.

“Pirmsskolas izglītības ēkai tiek mainīts jumts, aktu zālē bija problēma ar pelējumu, kas jau sāka ietekmēt bērnu un skolotāju veselību, tāpēc bija steidzīgi nepieciešami šie lielie remonta darbi,” par aktīvajiem darbiem stāsta skolas direktore Ilona Strelkova. “Kopmītņu ēkā arī ir izmaiņas, kreisajā spārnā ir dzīvojamā platība, bet labajā mākslas programmas telpas. Šī gada lielākais prieks, ka izveidojām klases telpu valsts aizsardzības mācībai vidusskolēniem un ugunsdzēsības fakultatīvām nodarbībām astotās un devītās klases audzēkņiem. To varējām, apvienojot dienesta viesnīcas divas dzīvojamās istabiņas.”

Kā jau ik vasaru, kāds lielāks vai mazāks remonts notiek arī katrā klases telpā, bet pamatīgu remontu piedzīvo mūzikas kabinets, kur tiek nojaukti pakāpieni. Otrs kabinets, kas piedzīvo lielākas pārmaiņas, ir angļu valodas kabinets. “Tāpat norit darbi pie skolas apkārtnes sakopšanas, jo karstā vasara prasa rūpes par košuma dobēm, zālienu,” piebilst I.Strelkova.

Taujāta par pedagogu pietiekamību, direktore saka, ka mācību gada noslēgumā situācija esot bijusi bēdīga – trūkuši četri skolotāji. “Pateicoties programmai “Mācītspēks”, kolektīvā esam uzņēmuši jaunu angļu valodas pasniedzēju, vasarā atradām latviešu valodas skolotāju, bet šobrīd vakances ir uz ģeogrāfijas un fiziskas skolotāju vietu.”

Cēsu 2.pamatskolas direktore Ija Brammane uzsver, cik svarīgi, gatavojoties tuvojošamies septembrim, ir akcentēt pedagogu profesionālo pilnveidi. Skolā augustā notiks mācības pedagogiem, kurās piedalīsies visi Cēsu 2.pamastkolas skolotāji. Nodar­bī­bas plānotas tā, lai katram būtu iespēja iesaistīties diskusijā. “Manuprāt, viens no profesionālās pilnveides aspektiem skolotājam ir prast runāt par to, ko viņš dara. Ne tikai klausīties kursus, piedalīties tajos, bet arī prast reflektēt par to, ko viņš dara stundā, kā tiek plānots darbs skolā. Tā arī ir skolotāja profesionālā izaugsme, un mums kā skolas vadībai ir jāiedod vieta un laiks šāda veida sarunām,” teic I.Bram­mane.

Jau šajā piektdienā skolā iesāksies nodarbību cikls pedagogiem, kuru ievadīs lekcija par tēmu “Kā palīdzēt skolēnam uzņemties atbildību par savu mācību procesu”. Tas būs kā ievads turpmākai diskusijai, kuru paredzēts veidot garāku – turpināt pat septembrī un oktobrī. Vēl plānoto lekciju skaitā būs nodarbība par mācību procesu diferencēšanu, ko vadīs Edgars Plētiens. Ļoti gaidīta ir Latvijas Universitātes lektora Edmunda Vanaga lekcija par to, kā sarunāties un kā domāt par kognitīviem procesiem mācībās, par pašvadītu mācīšanos, par to, kādas ir iespējamās stratēģijas tekstpratības prasmei.

“Tāpat plānota SVID* analīze skolas personālam, kas parādīs, kādas ir mūsu stiprās puses un kādi ir iespējamie draudi mācību procesā,” par plāniem stāsta I.Brammane. Paredzēta arī tikšanās ar sadarbības partneriem Limbažu Valsts ģimnāziju, ar kuru, kā teic skolas direktore, ir līdzīgas prioritātes – tekstpratība. “Mēs satiksimies šo piektdien, skolotāji apmainīsies ar viedokļiem, spriedīsim, kā sadarboties ikdienā mācību procesā katrs savā skolā. Dosim iespēju skolotājiem reflektēt par to, kas viņiem izdodas un pie kā varbūt jāpie­strādā.”

Tāpat skolas direktore uzsver, ka tieši augusts ir mēnesis, kad ļoti svarīgi plānot turpmāko darbu. “Augustā skolotāji pārskata tematiskos plānus un sāk saprast, kā realizēs plānoto mācību saturu darbā.” Jautāta, vai skolā arī trūkst pedagogu un ir aktuālas vakances, I.Brammane teic, ka mācību priekšmetu skolotāji ir visi, tiekot meklēts vienīgi logopēds.

*stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt uzņēmuma vai projekta stiprās puses, vājības, iespējas un draudus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *