Raksti

Skolās

Jaunpiebalga turēs savu izglītības kursu

Skolas parka estrādē. Mācību gada pirmajai dienai sagatavoto priekšnesumu dalībnieki apliecināja, ka interešu izglītība, ar kuru Jaunpiebalgas vidusskola tiek pārstāvēta konkursos un koncertos ārpus novada un valsts, aktīvi turpināsies.
Foto: no albuma

Skolēnu skaita stabilitāti Jaunpiebalgas vidusskolā, šobrīd trīs simti audzēkņu, nodrošinājusi mērķtiecība un pēctecība izglītības iestādē, kā arī pašvaldības politika. Uz mācību iestādi Jaunpiebalgas novadā ikdienā ierodas arī seši desmiti
skolēnu no kaimiņu – Gulbenes – novada, vidēji mērojot 12 km garu ceļu uz skolu. Skolēnu autobuss atved uz Jaunpiebalgu skolēnus no Rankas.

No 1. septembra darbu direktora amatā sācis Arnis Ratiņš, kurš līdz šim bija direktora vietnieks 5. – 12. klasēm, nu šajā amatā iecelta Ieva Ciekurzne. Skolotāju kolektīvs ir stabils.

A.Ratiņš apliecina, ka turpinās iesākto, uzturot Jaunpiebalgu kā vērā ņemamu izglītības centru laukos. Skolēniem un pedagogiem te ir iespējas saņemt jaunāko saistībā ar izglītības procesiem un pārmaiņām. Jaunpiebalgas vidusskola gadu veidojusi kompetencēs balstītas mācības – darbu stundās un iespējas, ko skolēniem dod plašais interešu izglītības piedāvājums. Prasmju pielietojumu nodrošina skolas dalība starptautiskos izglītības projektos Erasmus plus un Nord plus. Skola dalību pieteikusi atkal jaunos starptautiskos projektos. Skolēni un pedagogi regulāri dosies pieredzes braucienos uz dažādām valstīm.

Šajā mācību gadā pirmsskolā izveidota atsevišķa grupa. Pie­tiekami daudz ir bērnu, kuri sasnieguši četrus gadus. “Per­spektīva mums ir laba,” vērtē A. Ratiņš. Jaunpiebalgas vidusskolas 1. klase ir kupla – ar vairāk nekā diviem desmitiem bērnu, tāpēc matemātiku un valodas skolēni apgūs divās grupās, ar viņiem strādās pedagoģes Sarmīte Be­ķere un Rasa Vilks. “Izveidot divas 1. klases neizvēlējāmies tāpēc, lai bērni neatsvešinātos. Ja pirmklasnieki ik pa laikam ir klasē kopā, veidojas saliedētāks kolektīvs, bērni jūtas labāk,” secinājis direktors.

No šī gada 9. klases absolventiem desmit skolēni tālākām mācībām izvēlējušies citas skolas, tajā skaitā tie, kas nolēmuši jau apgūt profesiju, bet 15 skolēni veido 10. klasi Jaunpiebalgā.

Aktīvs izglītības darbs novadā turpinās pēcpusdienās. To nodrošina vidusskola, kā arī Mūzikas un mākslas skola. Vidusskolā plašais interešu pulciņu klāsts papildināts ar kokapstrādes pulciņu, kurā pieteikušies gan zēni, gan meitenes.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *