Raksti

Skolās

Iesaki Draudzīgā aicinājuma balvai

1935.gada 28.janvārī Kārlis Ulmanis aizsāka akciju, ko vērsa uz skolēnu izglītošanu un skolas materiālā nodrošinājuma pilnveidošanu un kas samērā īsā laika guva sabiedrības atbalstu un piepildījumu. Aicinādams ziedot, K. Ulmanis aktivizēja sabiedrību labdarībai un dāvināšanas priekam, rosināja atcerēties skolas gadus un dāvitāt mācību iestādēm grāmatas, mākslas priekšmetus, ziedot naudas līdzekļus u.c. nepieciešamas lietas. Arī šodien Latvijas skolām ir daudz atbalstītāju un labvēļu, kas, palīdzot gan finansiāli, gan intelektuāli, dod vērtīgu atbalstu izglītības iestāžu sakārtošanā, modernizēšanā un jaunu ideju īstenošanā. No 1999.gada Draudzīgā aicinājuma fonds 28.janvārī izcilniekus apbalvo ar Draudzīgā aicinājuma medaļu un goda diplomu. 28.janvārī

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā 13.reizi

pasniegts apbalvojumus piecās nominācijās.:

• Absolvents – par izciliem starptautiskiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pēpnieciskajos lasījumus, popularizējot latvijas vārdu pasaulē; •Skolotājs (mācībspēks) – par par ilglaicīgiem sasniegumiem skolēnu izglītošanā; •Sabiedrisks darbinieks – par Draudzīgā aicinājuma atdzimšanas veicināšanu un latviskuma uzturēšanu sabiedrībā; •Mecemāts – par atbalstu skolai; •Mediji – par Draudzīgā aicinājuma idejas un izglītības popularizēšanu. Pieteikumus apbalvošanai kādā no nominācijām aicināti iesniegt līdz

5.janvārim, sūtot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai Pūces iela 2, Cēsu novads, LV-4101 vai elektroniski – dacvg@cesis.edu.lv , tālrunis

informācijai 64122244.

Dace Eglīte, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *