Raksti

Skolās

Ielikt vērtīgu pamatu eko-draudzīgai nākotnei

Svarīgi iepazīt un prast saudzēt vidi. Skolotāja Antra Lazdiņa ar Līvu pirmsskolas izglītības iestādes grupas “Kastanīši” bērniem.
Foto: no albuma

“Mūsu gada tēma šoreiz ir bioloģiskā daudzveidība. Ekoskolu programmā esam jau piekto gadu, tikpat ilgi darbojas arī ekopadome – tas ir viens no pamata noteikumiem, lai mācību iestāde varētu darboties ekoskolu programmā,” tā par ekopadomes nozīmi Līvu pirmsskolā teic padomes jaunā vadītāja Tatjana Balcere.

Viņa stāsta, ka pirmsskolas ekopadomē darbojas audzēkņu vecāki un arī bērni, kuri brīvprātīgi izteikuši vēlmi piedalīties. “Vispirms satiekamies, pārrunājam, kas vispār ir ekoskola, ko tas nozīmē mūsu mācību iestādei. Aplūkojam gada tēmu, sadalām lomas, ko kurš ekopadomē darīs. Tās gan gada skatījumā var mainīties,” pastāsta T.Balcere.

Ekopadomes uzdevumu sarakstā ir arī vides novērtējums: tiek gatavotas atgādnes par ūdens un energo resursu taupības pasākumiem, top uzskaites materiāli eko stendiem. “Mūsu pirms­skolā ir divas ēkas, abās ir eko stendi ar informāciju. Visa mācību iestāde piedalās vides izglītības fonda rīkotajās “Vides dienās”. Katra pirmsskolas grupa izvēlas konkrētu aktivitāti Vides dienām un to vada. Ekopadomes bērni dažkārt dodas pārbaudīt zināšanas vai dalās pieredzē ar mazākajiem bērniem,” stāsta T.Balcere un paskaidro, ka ekopadomē patlaban darbojas tikai vecāko bērnu grupiņas. “Tas tāpēc, ka lielākie bērniņi labāk izprot dažādu uzdevumu izpildi, kopumā viņiem ir lielāks prasmju spektrs, lai īstenotu ekopadomes funkcijas.”

Vides tēma gan pirmsskolas darbā tiek iekļauta arī ikdienā. Būt par ekoskolu nozīmē pildīt noteiktus nosacījumus, un viens no tādiem ir īstenot vides un ekoloģijas tēmas ikdienas mācību procesos . “Vides un dabas tēma pirmsskolā, protams, iekļaujas ikdienas darbā ļoti labi – dodamies pastaigās, skaitām kokus, salīdzinām dārzeņus, šķirojam atkritumus,” stāsta T.Balcere.

Jautāta, vai ekopadomes funkcija ir iesaistīt arī bērnu vecākus un dod iespēju viņiem nākt ar kādām idejām, ierosmēm, T.Balcere teic, ka pašlaik vecāki gan šajās norisēs neiesaistās. “Taču bērnudārza audzēkņi informāciju par dažādiem ar ekoloģiju saistītiem pasākumiem bieži vien aiznes arī uz māju. Tā vidi saudzējoši paradumi nonāk arī ģimeņu ikdienā, jo bērni ar mācību iestādē apgūto labprāt dalās ar mājiniekiem.”

Līvu pirmsskolas grupas ekoskolas programmas īstenošanā darbojas individuāli – katrai grupai ir savs uzdevums. “Pagājušajā gadā iesākām tradīciju gada nogalē rīkot pasākumus atbilstoši gada tēmai, rīkojot pasākumus, pildot uzdevumus, lai pārbaudītu, vai konkrētie jautājumi ir apgūti,” stāsta ekopadomes vadītāja.

Līvu pirmsskolas ekopadomē pašreiz darbojas 10 bērni. “Ne vienmēr aktīvi darbiņi ir visiem desmit bērniem. Ir audzēkņi, kas atbild par atgādņu zīmēšanu, un ir bērni, kas atbildīgi par citiem uzdevumiem. Vadot ekopadomi, redzu, kā bērni izsaka viedokļus, vērtē, izdara secinājumus – tas ir ļoti vērtīgi. Mazākie savukārt atdarina vecākos, tāpēc patiešām tiek ielikti labi pamati bērnu nākotnei. Mūsu mācību iestādes prioritāte noteikti ir āra nodarbības – ļoti daudz laika pavadām svaigā gaisā.”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *