Raksti

Skolās

Drošība pirmajā vietā

Pārbaudei. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma direktors Artūrs Sņegovičs demonstrē modernu temperatūras mērītāju, kas uzstādīts mācību ēkā Cēsīs.
Foto: Marta Martinsone - Kaša

Jaunais mācību gads klātienē sācies arī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā. Direktors Artūrs Sņegovičs atzīst, ka sākums ir ļoti cerīgs, pirmkārt, nodarbības notiek klātienē, otrkārt, ļoti iepriecinoši ir audzēkņu uzņemšanas rezultāti.

“Esam uzņēmuši 250 audzēkņus, nokomplektētas 11 grupas, desmit – četrgadīgās, viena – pusotrgadīgā, tajā mācās jaunieši, kuri jau ieguvuši vidējo izglītību un tagad apgūst automehāniķa profesiju. Par to ir vislielākā interese, divas automehāniķu grupas nokomplektētas arī audzēkņiem, kuriem ir pamata izglītība. Mak­simālais audzēkņu skaits – 30 – ir programmētāju, datorsistēmu tehniķu profesijai. Arī citas grupas ir nokomplektētas, esam apmierināti ar jauniešu vēlmi mācīties mūsu tehnikumā.”
Direktors norāda uz vēl vienu pozitīvu tendenci, proti, Vid­zemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumā kādu profesiju arvien vairāk izvēlas apgūt arī meitenes. Galvenokārt izvēlas dizaineru specialitāti, dažas arī programmētāju, bet direktors īpaši uzsver, ka šogad divas meitenes pusotrgadīgajā grupā vēlas apgūt automehāniķa profesiju: “Meitenes skolā rada citu gaisotni, puišiem liek izslieties staltāk.”
Protams, šis mācību gads nācis ar saviem noteikumiem, kas saistīti ar “Covid-19” izplatību. Lai gan Latvija turas godam, epidemioloģiskās prasības jāievēro, jo, kā izskanējis, tieši mācību gada pirmās nedēļas būs noteicošās, vai vīruss izplatīsies vai tomēr spēsim to ierobežot.
Direktors norāda, ka tehnikumā drošība ir pirmajā vietā, bet plašās telpas, daudzie mācību korpusi, darbnīcas ļauj kontrolēt audzēkņu plūsmas: “Cenšamies darīt visu, lai mācību process būtu kvalitatīvs un drošs, tāpēc ļoti ceram, ka tas turpināsies klātienē. Mācību korpusiem ir vairākas ieejas, kas ļauj piemēroti organizēt audzēkņu plūsmu. Priekuļos ir plaši gaiteņi, plašas klases, vispārizglītojošo priekšmetu skaits nav liels, tāpēc jaunieši pārvietojas no klases uz klasi. Profesionālie priekšmeti notiek darbnīcās, pusdienu pārtraukumi grupām ieplānoti tā, lai to audzēkņi pēc iespējas mazāk satiktos, darām visu, lai ievērotu sanitāri epidemioloģiskās prasības.”

Kā jau tehnikumā, kura nosaukumā minētas tehnoloģijas, arī kovida kontrolē tās tiek pielietotas. Iegādāti pieci vienkāršāki digitālie temperatūras mērītāji, kas Priekuļos pieejami gan skolā, gan dienesta viesnīcā un darbnīcās, bet Cēsīs, pateicoties Agrim Tamanim, uzstādīts moderns temperatūras mērītājs, kur ekrānā ikviens uzreiz var redzēt savas temperatūras rādījumu. Direktors norāda, ka šī modernā ierīce jauniešiem patīk, viņi labprāt pārbauda sevi: “Visur, ienākot skolas telpās, pieejami dezinfekcijas līdzekļi, krājumi nemitīgi tiek papildināti. Esam jauniešus informējuši par nepieciešamību ievērot prasības, regulāri vēdinām telpas, veicam dezinfekciju. Pēc praktiskajām nodarbībām iespēju robežās cenšamies dezinficēt ierīces, darbarīkus, virsmas. Lielāka slodze ir tehniskajiem darbiniekiem, bet viņi tai gatavi, jo visi esam vienā laivā.

Arī dienesta viesnīcā esam gādājuši, lai jaunieši ievērotu prasības. Katrā stāvā ir dienesta viesnīcas audzinātājas, kuras seko, lai jaunieši nestaigātu pa citiem stāviem. Istabiņās esam centušies izvietot iespējami mazāku audzēkņu skaitu, un raudzījāmies, lai vienā istabā būtu tie jaunieši, kuri mācās vienā kursā.”
Zināms izaicinājums arī tehnikumā bijusi pāreja uz jauno mācību saturu desmitajā klasē. Pedagogi lielu darbu paveikuši jau vasarā, tagad tas tikai jārealizē ikdienas mācībās.
Stāstot par situāciju ar pasniedzējiem, A. Sņegovičs norāda, ka situācija ir apmierinoša. Šajā mācību gadā ienācis vairāk nekā desmit jaunu pedagogu, bet profesionālajos priekšmetos joprojām meklē pasniedzējus, īpaši auto nozarē un IT nozarē.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *