Raksti

Skolās

Draudzības dienas Stalbē

Tagad brāļi! Šādu solījumu atvadoties Stalbes vidusskolā viens otram deva Latvijas un Lietuvas skolēni - Deivids Bušs no Stalbes vidusskolas (no kreisās) un Augusts Petrila no Šauļu proģimnāzijas.
Foto: Mairita Kaņepe

Satikt vienaudžus no Lietuvas Šauļu pilsētas proģimnāzijas, izrādīt viņiem viesmīlību, uzņemot skolā un savās mājās, – tāds oktobrī bija uzdevums Stalbes vidusskolas divdesmit skolēniem.

Kad draudzības veidošanai dotās piecas dienas bija beigušās, Stalbes vidusskolā notika skaista atvadīšanās vienam no otra. Meitenes sirsnīgi apkampās, teica, ka skums pēc jauniegūtajām draudzenēm, dažām acīs bija asaras. Latviešu un lietuviešu puiši sniedza viens otram stingru rokasspiedienu, sita uz pleca un sajūtas izteica vārdos: “Tagad brāļi!” Dažā ziņā tas līdzinājās draudzības zvērestam.

Grūto šķiršanās brīdi skolēniem darīja vieglāku tas, ka Latvijas un Lietuvas skolotājas, iecerot starptautisku izglītības projektu, ir paredzējušas tam turpinājumu. Tas Stalbes vidusskolas 6. – 9. klases skolēnus aprīlī aizvedīs uz Šauļiem. Arī tur pedagogi, tāpat kā skolotāji Vidzemē, ieplānojuši piesātinātas mācību un kultūras apmaiņas dienas.

Projektu, kurā sadarbojas Stalbes vidusskola un Romuvas proģimnāzija Šauļos, finansē Ziemeļvalstu programma “Nordpus”. Angļu valodas skolotāja Gitana Petrušiene bija tā, kura caur internetu uzrunāja angļu valodas un matemātikas skolotāju Māru Bušu. Lietuvas un Latvijas pedagoģes ātri rada kopēju valodu, tapa apmaiņas projekts “Kaimiņu kultūras, valodas un pamatprasmju pieredze” .

Pēc ciemošanās dienām Latvijā G. Petrušiene skolotājiem Stalbē neslēpa prieku par piedzīvojumiem un zināšanām bagātajām dienām. Viņa arī sacīja, ka tās pārspējušas cerēto. Aizraujoši bijis gan kopīgajās dažādu mācību priekšmetu stundās, gan ekskursijām bagātajās pēcpusdienās, dodoties uz Cēsīm, Siguldu, Līgatni, Āraišiem un Valmieru. “Šauļu pusē nav tik daudz kultūrvēsturisku vietu, ko jums aprīlī parādīt,” raizējās Lietuvas skolotāja. Viena izcila vieta gan zināma – tas ir Krustakalns.

Lietuviešu draugi devušies mājās. Atvadas bija arī skolēnu mājās Pārgaujas novadā, kur ģimenes uzņēma viesus. Skolā vēl kādu laiku pusaudžus iedvesmos gūtās emocijas, kā arī iegūtās prasmes sarunāties un dalīties. Stalbes vidusskolā ir arī skatāmi praktiski guvumi. Tie ir darbi no ģeogrāfijas, bioloģijas, valodas un vēstures stundām. Pēc Āraišu ezerpils apmeklējuma vēstures stundā pētīta seno cilvēku sadzīve. Meitenes no māla veidojušas traukus, no dabas materiāliem tērpu modeļus. Zēnu uzdevums bija izveidot cilvēku dzīvei piemērotas apmetnes modeļus.

Mācību un radošais veikums nu būs apskatāms arī projekta mājaslapā, kas izveidots Šauļu skolā. Interneta vide būs tā, kas ļaus sarunāties ar draugiem, virtuāli satikies, viegli pārvarot vairāk nekā 300 kilometru attālumu starp abām skolām.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *