Raksti

Skolās

Darba tirgū pieprasīti

Profesiju daudzveidība. Vidusskolu absolventiem tehnikumā piedāvā apgūt arī jumiķa profesiju.
Foto: publicitātes

Jauno audzēkņu uzņemšana nākamajam mācību gadam Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā (VTDT) norit sekmīgi, atzīst direktors Arturs Sņegovičs. Līdz šīs nedēļas sākumam elektroniski saņemti 216 audzēkņu pieteikumi.

“Jāpiebilst, ka vēl gan visi no tiem, kuri pieteikušies elektroniski, nav ieradušies, lai noformētu dokumentus līdz galam. Var pieļaut iespēju, ka kāds to arī neizdarīs. Varbūt būs pārdomājis, izvēlējies ko citu, bet tā jau ir katru gadu. Protams, galīgie rezultāti būs zināmi tikai, sākoties jaunajam mācību gadam, kas, cerams, atsāksies tradicionālajā režīmā, mācoties klātienē. Lai arī tehnoloģijas attīstās un esam spējīgi nodrošināt mācības attālināti, tomēr mācības klātienē, īpaši profesionālo priekšmetu apguvē, nevarēs aizstāt nekas,” saka direktors.

Šobrīd uzņemšanas termiņš noteikts 31.jūlijs, bet, visticamāk, tā turpināsies arī visu augustu, un, kā rādot iepriekšējo gadu pieredze, dokumentu iesniegšana notiekot pat līdz septembra beigām. A. Sņegovičs norāda, ka joprojām aktīvi cenšas informēt skolu beidzējus par iespējām mācīties tehnikumā, jo audzēkņu nevar būt par daudz: “Ir tikai labi, ja pieteikumu vairāk nekā vietu kursā, konkurence ļauj uzņemt labākos. Šobrīd populārākās profesijas ir automehāniķi, programmēšanas tehniķi un datorsistēmu tehniķi, daudz neatpaliek elektrotehniķi, bet patiesībā interese ir par visām mūsu piedāvātajām profesijām.”

Kopumā VTDT piedāvā iespēju apgūt 16 profesijas, kas tiek mācītas tehnikuma bāzēs Cēsīs un Priekuļos. Var atgādināt, ka pērn vienotā mācību iestādē – Vidze­mes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā – tika apvienots Priekuļu tehnikums un Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskola.
Direktors atgādina, ka tehnikumā var mācīties arī jaunieši, kuri beiguši vidusskolu, taču nevēlas studēt augstskolā, bet grib apgūt profesiju. VTDT piedāvā mācību programmas, kur jaunietis pusotra gada laikā var apgūt iecerēto specialitāti– automehāniķa, jumiķa, namdara un augkopja.
Arī pedagogu štati gandrīz nokomplektēti, vēl ir vakances auto un IT nozarē. Direktors aicina: “Ja kādam ir vēlme izmēģināt sevi pasniedzēja amatā, laipni gaidīti, esam priecīgi par katru profesionāli, kurš vēlas strādāt tehnikumā. Šodienas skolotāja būtība ir spēja pielāgoties, spēja mainīties līdzi laikam un vēlēšanās mācīties kopā ar skolēniem. Dzīve un apstākļi visapkārt attīstās strauji, līdz ar tiem mainās arī bērni un jaunieši, tādēļ skolotājam jābūt tam, kurš mainās līdzi, jābūt atvērtam jauninājumiem un ar interesi jāadaptējas jaunos apstākļos.”

Kā labs novērtējums tehnikuma pedagogu darbam ir VTDT iekļūšana darba devēju ieteiktāko profesionālo skolu TOP 10, ieņemot sesto vietu. Darba devēju atzinība mācību iestādei uzlabo tās absolventu darba iespējas, labu pamatu tālākajām profesionālajām gaitām. Pavisam nedaudz pietrūcis līdz piektajai vietai, tātad, ir uz ko tiekties.

Direktors uzsver, ka sadarbība ar darba devējiem ir ļoti svarīga, tam jāpievērš arvien lielāka nozīme, slēdzot arī sadarbības līgumus ar uzņēmējiem, ka viņi gatavi mūsu audzēkņiem pēc skolas beigšanas rast darba vietu. Tas uzņēmējiem ļauj sagatavot sev nākamos darba ņēmējus, bet audzēkņiem nesa­traukties par to, kur strādāt.

Taču tehnikums sadarbojas ne tikai ar darba devējiem, bet arī ar pašvaldībām un augstākajām mācību iestādēm. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Lauksaim­niecības universitāti (LLU), plāno veidot sadarbību arī ar citām augstskolām.

“Noslēgtās partnerības mērķis ir veicināt sadarbību starp LLU fakultāšu un tehnikuma kokizstrādājumu izgatavošanas, koka izstrādājumu dizaina, ēdināšanas pakalpojumu, pārtikas produktu tehnoloģijas, viesnīcu pakalpojumu, tūrisma pakalpojumu un autotransporta nozares specialitātēm. Esam apvienojuši spēkus, lai veicinātu šo profesionālo jomu attīstību un popularizēšanu sabiedrībā un jauniešu vidū, aicinātu jauniešus apgūt abu mācību iestāžu piedāvātās profesijas un skaidrot, ka tās atbilst darba tirgus pieprasījumam. Esam vienisprātis, ka kopīgi jāveicina profesionālās izglītības pēctecības stiprināšana profesionālajās jomās, tādējādi nodrošinot iespējas tehnikuma absolventiem turpināt pilnveidot zināšanas un prasmes LLU piedāvātajās profesionālajās studiju programmās un dalīties ar labās prakses piemēriem, un veidot pieredzes apmaiņu starp mūsu tehnikumu un LLU,” uzsver A. Sņegovičs.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *