Raksti

Skolās

Cēsu skolās sāks dabaszinību kabinetu modernizāciju

Cēsu novada pašvaldība parakstījusi līgumu ar SIA „Otons” par Cēsu 2.vidusskolas un Cēsu Valsts ģimnāzijas dabaszinātņu kabinetu remonta darbu uzsākšanu, tādejādi uzsākot projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas vakara vidusskolā” realizēšanu. Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta ietvaros minētajās Cēsu pilsētas izglītības iestādēs tiks nodrošināta atbilstoša materiālā bāze kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei. Projekta mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu 2.vidusskolā un Cēsu pilsētas vakara vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolu materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu. SIA „Otons” remonta darbus Cēsu 2.vidusskolā un Cēsu Valsts ģimnāzijā par kopējo summu 50 106,64 LVL veiks pēc SIA „Būvprojkets” izstrādātā tehniskā projekta. Rekonstrukcijas darbi tiks uzsākti jau nākamajā nedēļā un tos paredzēts pabeigt līdz 7.decembrim. Projekta ietvaros Cēsu 2.vidusskolā tiks izremontēts un aprīkots ķīmijas kabinets un ķīmijas laboratorija, kā arī bioloģijas kabinets un bioloģijas laboratorija. Cēsu Valsts ģimnāzijā tiks veikti remontdarbi bioloģijas kabinetā un bioloģijas laboratorijā, fizikas praktikuma kabinetā un fizikas laboratorijā.

Jau noslēgusies cenu aptauja par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu dabaszinātņu kabinetiem, līdz ar to tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums arī par mēbeļu piegādi. Nākamā gada pirmajā pusē tiek plānota mācību procesa nodrošināšanai paredzēto iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana. Noslēdzoties projektam, katrā no projektā iesaistītajām skolām būs izveidotas modernas dabaszinību priekšmetu klases, nodrošināta materiāli tehniskā bāze, iegādāti mēbeļu komplekti, mācību aprīkojums. Projekta kopējās izmaksas ir 295 176 LVL, no kuriem 250 899 LVL ir ERAF finansējums. pašvaldības līdzfinansējums ir paredzēts 30 994 LVL apmērā. Projektu ar budžeta dotāciju 13 283 LVL apmērā līdzfinansē valsts.

Projekts tiek īstenots ERAF darbības programmas” Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.1. Prioritātes „Infrastruktūra un cilvēku kapitāla nostiprināšana” 3.1.3.pasākuma „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai” 3.1.3.1. aktivitātes„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros. Projekta aktivitātes pilnībā noslēgsies nākamajā gadā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *