Raksti

Skolās

Cēsu pašus mazākos ēdinās “Vectēvs”

Pusdienu piedāvājums vakardien. Ar pusdienu kvalitāti un galda klājumu, ko Cēsu 1. pamatskolā jau pāris gadu nodrošina uzņēmums "Vectēvs", apmierināta gan skolas vadība, gan bērnu vecāki.
Foto: Marta Martinsone - Kaša

Līdzīgi kā skolās, arībērnudārzos ēdināšanas pakalpojumu Cēsu novada dome nodevusi uzņēmēja rokās. Pašvaldības rīkotajā iepirkuma konkursā uzvarējis uzņēmums “Vectēvs”, kas no 1.marta sāks nodrošināt maltītes visās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Cēsu pašvaldība izvēlējusies uzņēmumu, kas trīs gadus ēdināšanas pakalpojumus sniedz visās Kocēnu novada izglītības iestādēs. SIA “Vectēvs” vairākus gadus strādā arī Cēsu 1. pamatskolā, attaisnojot ne vien pašvaldības, bet arī skolas vadības un bērnu vecāku cerības saņemt kvalitatīvu pakalpojumu. Ņemot vērā šo argumentu, Cēsu pašvaldība cer, ka atradusi atbilstošu ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju un tas nekādā veidā nepazeminās līdzšinējo kvalitāti, ko nodrošināja pati pašvaldība.

Līdz ar šo reformu Cēsu novada dome sekojusi to pašvaldību piemēram, kuras atsacījušās no tiešas līdzdalības izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanā, algojot pavārus, virtuves darbiniekus, sagādniekus un preču uzskaites grāmatvežus. Par šādu politiku jau pirms pusotra gada iestājās aktīvākie domes deputāti, aicinot samazināt izdevumus pašvaldības budžetā.

Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Liene Kazaka apstiprina, ka līdz šim pirmsskolas audzēkņu ēdināšanu dotēja pašvaldība. Vecāku maksā par bērna maltītēm neietilpa ūdens un elektrības patēriņš, pašvaldība pati algoja virtuves darbiniekus. Tagad darbinieki likumā noteiktajā kārtībā tiek atbrīvoti no darba. Tie, kuri vēlēsies un izturēs uzņēmuma atlasi, varēs turpināt strādāt ierastajā darbavietā.

Cēsu novada domes Izglītības pārvalde informē, ka no 1.marta pilsētas četrās pirmsskolas izglītības iestādēs par 1,4 līdz divus gadus veca bērna maltītēm dienā būs jāmaksā 2,18 eiro, par bērnu no trīs gadiem – 2,78 eiro. Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas grupā par mazākajiem 2,35 eiro, bet lielākajiem 2,65 eiro dienā. Daudzbērnu ģimenēm un bērniem ar invaliditāti par ēdināšanu nav jāmaksā. Trūcīgām ģimenēm noteikta maksas atlaide 90 procentu apmērā, maznodrošinātām ģimenēm – 50% un ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem – 25%.

Izglītības pārvaldes vadītāja Lolita Kokina: “Šāds lēmums pieņemts, lai pašvaldība vairāk līdzekļu varētu ieguldīt pirmsskolas izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā.” “Druvā” jau rakstījām, ka pašvaldība iecerējusi atvērt aizvien jaunas bērnudārzu grupas, nolemts uzlabot arī bērnudārzu tehnisko nodrošinājumu un pedagogu darbu.

Vairāk nekā pusmiljons eiro no pašvaldības līdzekļiem tiks ieguldīti, lai Līvu sākumskolu mācību gada noslēgumā pilnībā pārveidotu par pirmsskolas izglītības iestādi. Pēc telpu labiekārtošanas un pielāgošanas pirmsskolas izglītības vajadzībām būs vietas 57 audzēkņiem. Šogad pašvaldība ieguldīs līdzekļus, lai nodrošinātu pilnas slodzes darbu un atbilstošu atalgojumu pirmsskolas izglītības pedagogiem. To “Druva” noskaidroja Cēsu novada domē, saņemot apstiprinājumu arī no Finanšu pārvaldes vadītājas Aivijas Zernes. Pieņemot 2019. gada budžetu, deputāti vienbalsīgi nobalsoja par papildu līdzekļiem pirmsskolas pedagogu atalgošanai. Varēs palielināties audzinātāju darbs līdz pilnai slodzei, atkal daļu dienas grupā vienlaikus strādās divas audzinātājas. Bērnam vairāk tiks individuālas uzmanības, būs daudzveidīgākas un interesantākas nodarbības.

Pašvaldības vidējās izmaksas par vienu bērnu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 2018.gadā bija 200 eiro mēnesī. Tās veidoja pedagogu atalgojums, ēku uzturēšanas un remonta izdevumi, komunālie maksājumi – siltumapgāde un ūdensapgāde –, elektroenerģija, telefona un interneta savienojuma maksājumi, mācību līdzekļi un materiāli, dažādas citas preces iestāžu darbības nodrošināšanai. Pirms­skolas izglītība pašvaldībai pagājušajā gadā izmaksāja 1 734 008 eiro.

Šo informāciju no bērnudārzu vadītājām tagad saņem arī audzēkņu vecāki. Cēsu 3. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Liene Cekule “Druvai” pastāstīja, ka informāciju ieguvušie vecāki neiebilst pret pašvaldības iecerēto politiku, kā organizējams bērnudārzu darbs. Savukārt Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādes vecāku padome šoziem nākusi klajā ar jaunu priekšlikumu, proti, pašvaldībai rast iespējas finansēt bērnudārzā arī sociālo darbinieku. Tā mērķis būtu ne tik daudz strādāt ar bērniem, kā ar viņu vecākiem, radot priekšstatu, ko vecāki vēl var darīt, lai mazulis bērnudārzā justos labāk.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *