Raksti

Skolās

Bērni skaļi lasa sacenšoties

Pārliecinošs. Stalbes vidusskolas skolnieks Emīls Dārziņš skaļās lasīšanas sa­censībās Cēsīs ieguva 1. vietu un izvirzīts uz Latvijas mēroga konkursu, kur noskaidros čempionu lasīšanā.
Foto: Māra Majore – Linē

Pirmo reizi 5. un 6. klašu skolēni Latvijā aicināti uz skaļās lasīšanas sacensībām. Šonedēļ Cēsu Centrālajā bibliotēkā sapulcējās 14 bērni, lai cīnītos par iespēju piedalīties valsts mēroga sacensībās lasīšanā.

Viņu vidū bija Jaunpiebalgas, Stalbes un Cēsu Pilsētas vidus­skolas bērni, kā arī Pastariņa sākumskolas vecāko klašu sko­lēni. Katrs savā skolā jau izcīnījis iespēju startēt Cēsu konkursā.

Skolēni paši izvēlas grāmatu, no kuras lasa fragmentu. Kon­kursā pirmo vietu un arī iespēju piedalīties Latvijas mēroga skaļās lasīšanas sacensībās ieguva Emīls Dārziņš no Stalbes vidusskolas. Viņš pie mikrofonā lasīja fragmentu no Dž. Kinnija grāmatas “Grega dienasgrāmata”. Otrajā vietā Santa Solovjova no Stalbes vidusskolas. Viņa bija izvēlēju­sies fragmentu no R. Lāgerkran­cas un Ē. Eriksones grāmatas “Mana sirsniņa lēkā un smejas”. Trešo vietu dalīja Emīlija Žanete Lukjanova no Cēsu Pastariņa sākum­skolas, Žanete Leila Smilga un Patriks Gre­dzens, abi no Cēsu Pilsētas vi­dusskolas.

E. Dārziņš un S. Solovjova pastāstīja, ka abiem patīkot lasīt grāmatas. Tādēļ sacensībām nav bijis grūti gatavoties. E. Dārziņš ne­slēpj, ka, Cēsīs esot, tomēr satraucies. Svarīgi bijis fragmentu no grāmatas nenolasīt pārlieku ātri.

Agnese Rudzīte no Cēsu Pilsētas vidusskolas saka: “Ne­biju satraukusies, bet raizes darīja tas, ka jārunā mikrofonā, turklāt – klau­sījās nepazīstami cilvēki un žūrija.” Jaunpiebalgas vi­dus­skolas skolēni Emīls Morozs un Kristers Ozols stāsta, ka sa­traukums bijis tieši pirms uz­stāšanās – kā skanēs balss.

Dalībnieki lasīja fragmentus no mūsdienās popu­lārām grāmatām un arī literatūras klasikas, tajā skaitā I. Ziedoņa, A. Sak­ses, M. Tvena un A. Lind­grēnes darbiem.

Skaļās lasīšanas sacensības sācis Latvijas Nacionālās bib­liotēkas Bērnu literatūras centrs. Ideju aizgūta no Holandes. “Tur skaļajā lasīšanā bērni sacenšas jau 20 gadus, turklāt piedalās ap miljons bērnu,” skaidro biblio­tekāre Inese Majore. “Konkursa mērķis ir vienkāršs, bet nozīmīgs – pilnveidot bērnu prasmes, ļaut izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru, arī skaļai lasī­šanai. Tā var sekmēt sko­lēnos interesi par lasīšanu un grāmatām, arī saliedēt bēr­nus kopīgai lasīšanai un veicināt lasītprieku.”

Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Lāsma Vasmane – Mašina atzīst, ka sacensības izdevās. Viņa prognozē, ka tās bibliotēkā kļūs par gaidītu tradīciju, pulcinot vēl vairāk dalībnieku no skolām vēsturiskajā Cēsu rajonā.

Žūrijā bija aicinātas rakstnieces Guna Rukšāne un Aina Karele, kā arī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mū­zikas vidusskolas runas kultūras sko­lotāja Ilona Tauniņa. Vērtē­tājas atzīst, ka da­lībnieki labi sagatavojušies. Vislielākās raizes bērniem radījusi situācija, ka jārunā mikrofonā. Tā daudzi runāja pirmo reizi. G. Rukšāne: “Uztraukums lielākai daļai dalībnieku lasīt fragmentus lika pārlieku ātri, īpaši uzstāšanās sākumā. Tomēr uz beigām visi iejutās un lasījumi kļuva pārliecinošāki. Rūpīgam darbam ir rezultāti. Pirmo vietu ieguvēji bija trenējušies skaļajā lasīšanā divus mēnešus. Tas bija jūtams.”

A. Karele papildina: “Izvērtēt, kurš būs uzvarētājs, nebija viegli. Bērni gatavojušies, lasīja tiešām labi. Dalībniekiem laba dikcija, tāpēc klausījos ar lielu prieku.” Rakstniece piebilst, ka būtiski, kā organizēti pasākumi saistībā ar literatūras iepazīšanu: “Lasot grāmatas, tiek rosināta un attīstīta iztēle. Diemžēl mūsdienās grā­matas nelasa tik daudz, cik gribētos. Tomēr esmu optimiste – ticu, ka grāmatas bija, ir un būs.”
I.Tauniņa piebilst: “Prieks par bērniem, kuri piedalījās. Lasījumi bija tik saistoši, dažubrīd pat gribējās piemirst par vērtēšanu. Dalībnieki tika galā ar uzdevumu. Jācer, ka tādas sacensības bērniem Latvijā kļūs par tradīciju.”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *