Raksti

Skolās

Bērnam jākļūst par satiksmes dalībnieku

Vecpiebalgā. Septiņu Vidzemes skolu jaunāko klašu bērni satikās Vecpiebalgas vidusskolā, lai spēlēs un uzdevumos apgūtu, kā pareizi iet gar ceļa malu, šķērsot pilsētā ielu un pasargāt sevi satiksmes klātbūtnē.
Foto: no CSDD albuma

Ceļu satiksmes drošības direkcija Vecpiebalgā aicināja satikties Vidzemes septiņu skolu jaunāko klašu skolēniem, lai aizraujošā veidā mazajiem izskaidrotu, kāpēc jāievēro satiksmes noteikumi.

Februārī Vecpiebalgā sapulcējās ne tikai vidusskolas jaunāko klašu bērni, arī audzēkņi no Inešu un Skujenes pamatskolas, no Cesvaines vidusskolas, atbrauca arī bērni no Kusas un Trikātas pamatskolas, no Varakļānu vidusskolas. Satiksmes drošību uz lauku ceļiem, arī uz pilsētas ielām todien Vecpiebalgā varēja apgūt, piedaloties ceļu satiksmes spēlēs un atraktīvos notikumos, kā arī uzlūkojot vizuālos materiālus, kas tika pasniegti sākumklašu bērniem saistošā veidā.

Ceļu satiksmes drošības direkcijas aicinātie speciālisti sniedza bērniem zināšanas par svarīgākajiem ceļu satiksmes jautājumiem. Savukārt pedagogi paplašināja zināšanas, kā par sarežģītajiem procesiem uz ielas vai ceļa pastāstīt bērniem, veidot viņos iemaņas un prasmes, lai mazie vienmēr atrastos drošībā gan kā gājēji, gan kā pasažieri.

Mācībās Vecpiebalgā liela nozīme tika piešķirta bērnu iesaistīšanai praktiskās darbībās. Tās notika atraktīvu rotaļu formā, aicinot izpildīt kā gājēju, tā pasažieru pienākumus. Sākumklašu bērni, kuru ikdiena paiet lauku vidē, mācījās pāriet ielu intensīvas satiksmes apstākļos. Iegūto zināšanu nostiprināšanai un pilnveidošanai ikviens dalībnieks saņēma darba lapu. Noslēgumā mazajiem tika balvas un atzinības raksti. Skolotāji guva ierosmes turpmākam darbam klases audzināšanas darbā vai sociālo zinību stundās.

Satiksmes drošības direkcija gadu no gada skolām sniedz atbalstu bērnu izglītošanā satiksmes drošības jautājumos. Tas tāpēc, lai satiksmes noteikumu apgūšana nenotiktu formāli, bet skolotāji piedāvātu zināšanas un reizē veidotu prasmes bērnos. Mūs­dienās to var panākt, aicinot izspēlēt un analizēt dažādas situ­ācijas ceļu satiksmē. Tas ļauj cerēt, ka skolēni jau no mazotnes spēs pieņemt savā darbībā tādus lēmumus, lai būtu drošs uz lauku ceļa un pilsētā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *