Skolās

Nometnē iepazīst skolu

Šomēnes Cēsu skolās pirmklasniekiem notiek veselīga dzīvesveida nometnes. Tajās viņi iepazīst savu jauno skolu un skolotājus. Cēsu Pilsētas Pastariņa sākumsskolas… Vairāk

0Pēta savas skolas ainavas vēsturi

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola īsteno projektu “Manas skolas ainavas vēsture”. Pašvaldības izdevums “Avīze Piebaldzēniem” raksta, ka tiek pētīta ēkas… Vairāk

0


Eksāmens vēsturē un vērtējumi

Valsts izglītības satura centrs (VISC) atzinis, ka, labojot eksāmenu darbus vēsturē, atsevišķos gadījumos pieļautas kļūdas. Tie jaunieši, kuri domā, ka… Vairāk

0

Liela interese par darbu vasarā

Lai arī dalībai Nodarbi­nātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā jaunieši var reģistrēties vēl līdz 17. augustam, jāņem… Vairāk

0


Skolā Drustos un Raunā

Pašvaldības lēmums, ka juridiski savienojamas Raunas novada abu pagastu skolas, ir pieņemts, bet nav skaidrs, kādi katrā mācību vietā būs… Vairāk

0


Vasaras brīvlaikā vēlas strādāt

Lai veicinātu skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajai skolēnu vasaras nodarbinātības programmai piešķirts papildu finansējums, valstī kopumā iesaistot… Vairāk

0