Ziņas

Sabiedrība

Skolas apvienojas un mainās

Pirmajā stundā. Uz pirmo stundu sanākušos pašus jaunākos skolēnus Vecpiebalgas novada pamatskolā Dzērbenē sagaida skolotāja Karīna Sproģe un sāk mācību gadu ar burtiņu spēli un saldām balvām.Foto: Marta Martinsone-Kaša

Vecpiebalgas novadā ar četriem tā pagastiem – Inešu un Taurenes, Dzērbenes un Vecpiebalgas – vakar durvis jaunam mācību gadam vēra divas skolas.

Kopš šī rudens palikušas divas skolas ar līdzīgiem nosaukumiem – Vecpie­balgas vidusskola un Vecpiebal­gas novada pamatskola. Abas atrodas vēsturiskajos skolu namos – pamatskola Dzēr­benes centrā, vidusskola – Vec­piebalgas centrā.
Pamatskolā juridiski iekļautas trīs mācību iestādes – pirmsskola, tā turpinās darboties Taurenes skolas namā, un mūzikas skola Dzērbenes pamatskolas ēkā. Vec­piebalgas novada pamatskolas direktora amatā pašvaldības komisija iecēlusi līdzšinējo deju pedagogu dzērbenieti Andri Saksu. “Esmu dusmīgs, ka pašvaldība no mācību iestādes nosaukuma svītrojusi vārdu mūzika,” teic A. Sakss, stāstot par Latvijas mūzikas skolu direktoru sanāksmi, kurā uz direktoru vērsti izbrīna pilni skatieni, ka skolas nosaukumā nav vārda “mūzika”.

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš vētru, kas novadā bangojusi skolu pārgrupēšanā, komentēja, ka, viņam pārņemot vadību, pašvaldība strādājusi, lai sāpīgā reforma neietekmētu skolas gada sākumu. “Vecpiebalgas vidusskola un Vecpiebalgas novada pamatskola var sākt darbu,” skolu apvienošanas peripetijas komentēja I. Putniņš. Pamatskolas audzēkņu vecākiem pašvaldības vadītājs atzina, ka Dzērbenē skolēnu skaits – 58 audzēkņi – ir par mazu. Paš­valdībai, apvienojot Dzērbenes un Taurenes pamatskolas, bija jāizveido mācību iestāde ar vismaz 70 audzēkņiem. Pašvaldības politiķu neveiksmes reformas gaitā esot ietekmējušas ģimeņu izvēli.

Pavasarī 8. klasi Dzērbenē beidza divi zēni, diemžēl arī 9. klasē zēni būs spiesti mācīties divatā. Viņu vienaudži no Taurenes pamatskolas pārcēlušies uz Vecpie­balgas vai Priekuļu skolu. Dzēr­benē lielākās ir 4. un 5. klase, pagaidām ar astoņiem un deviņiem skolēniem. Pamatskolas direktors A.Sakss cerības liek uz ģimenēm, kuru 134 bērni apmeklēs pirms­skolas grupas Taurenē, juridiski esot Vecpiebalgas novada pamatskolas audzēkņi. Visām grupām Taurenē nav pat pieticis vietas, viena darbosies skolas namā Dzērbenē.

Novada domes deputāts Viesturs Melbārdis pavasarī bija teju vienīgais savā pārliecībā, ka pēc reformas pamatskolai jādarbojas Dzērbenē, pirmsskolai Taurenē. Viņš spriež, ka abu mācību iestāžu apvienošanā pieļauts daudz kļūdainu lēmumu, tāpēc ar tālākajiem lēmumiem nedrīkstētu kļūdīties. Lai Dzērbenē vēsturiskajā vietā saglabātos skola, deputāts piedalījies ekspertu no Rīgas pieaicināšanā. Zināmā mērā tieši viņi izšķīruši deputātu strīdu, kurā pagastā darbosies skola, kurā pirmsskola.

Vecpiebalgas vidusskolā pēc skolu skaita samazināšanas novadā mācīsies Inešu pamatskolas audzēkņi, nepilni trīs desmiti. Uz Vecpiebalgu ceļu mēros arī daļa no bijušās Taurenes pamatskolas audzēkņiem. Tādējādi Vecpie­bal­gas vidusskola mācību gadu varēja sākt ar 94 audzēkņiem pirms­skolā, no tiem viena mazuļu grupa atradīsies Inešos, bet 1. – 12. klasē šobrīd ir 228 skolēni. Lielākās ir 1., 2. un 3. klase, katrā vairāk nekā 20 audzēkņi, 2. klasi domāts pat dalīt paralēlklasēs. Par skolēnu skaita pieaugumu Vec­piebalgas vidusskolā bērnu vecākiem vakar liecināja ziņa, ka skolā atkal būs divi pusdienu starpbrīži, jo vienā maiņā audzēkņus nevarēs apkalpot.

Novada pašvaldības ieceltais Vecpiebalgas vidusskolas direktors Arvis Kalējs tikšanos ar skolēnu vecākiem bija spiests sākt arī ar sliktām ziņām – pagaidām nav skolotāju, kas mācītu angļu valodu un fiziku. Vecāku neapmierinātība liecināja, ka skola nav bijusi uzdevumu augstumos, ja septembrī vēl ir vakantas skolotāju vietas. Jaunais direktors vecāku sašutumu mēģināja mazināt ar nopietnu atbildi, ka rit sarunas ar dažu pretendentu, un nenopietnu – aicinot kādu no vecākiem pastrādāt par fizikas skolotāju.

A.Kalējs skaidroja, ka ilgstošā valsts attieksme pret skolotāju darbu, neapmierinot pedagogu prasības atalgojumā, panākusi, ka dažos priekšmetos valstī ir skolotāju deficīts, un fizika ir starp tiem. Jaunieši universitātē apgūst fiziku, bet darbā skolā nepiesakās. Strādājot universitātē, A.Kalējs par to pārliecinājies.

Jaunieceltais Vecpiebalgas vidusskolas direktors pauda apņēmību pietiekami strauji, divos gados, ieviest Izglītības ministrijas iecerētās pārmaiņas, kā skolotājiem jāstrādā ar klasi. Pārmaiņas paredzot, ka skolēniem būs jāuzņemas lielāka atbildība, ko un kā mācās, lai ” jaunieši skolā nemuļķojas, bet strādā”. Pedagogu uzdevums būšot mainīt darba stilu, mazāks svars jāliek uz atzīmēm, bet vairāk uz to, ko skolēns padarījis, pats izjūtot prieku. Par skolotājiem, kuri pārmaiņas skolā neatbalstīs, A.Kalējs teica: “Man ir jurista izglītība, nav problēmu ar darba tiesisko attiecību pārtraukšanu,” pirmajā mācību dienā pieaugušos informēja vidusskolas direktors. A.Kalējs norādīja, ka mācību iestādē sapratne starp pieaugušajiem veidosies, “runājot godīgu un konsekventu valodu, ja kāda skolotāja profesionālā darbība neapmierina”. Kārtība, uzvedība un cieņpilnas attiecības – šīs vērtības skolā jaunais direktors nosauca par svarīgām. Attiecībā uz novērotajām skolēnu darbībām, kas kavē mācīšanos, A. Kalējs pavēstīja: “Esmu tuvu tam, ka skolā tiks aizliegts lietot skārienjūtīgos telefonus.” Nesagaidījis skolēnu vecāku atbildes reakciju cilvēku pilnajā skolas zālē, direktors uzdeva jautājumu, vai skolā bērnam svarīgāk ir izrādīties ar modernāko telefonu vai apliecināt sevi mācībās.