Ziņas

Sabiedrība

Skola svin jubileju

Jaunpiebalgas vidusskola gatavojas 70 gadu jubilejai, ko svinēs nākamnedēļ. “Liels prieks, ka jubilejas gadā ir viens no lielākajiem skolēnu skaitiem skolas vēsturē – 410. Skolotāji ir gudri, radoši, interesanti. 18 skolotāji ir Jaunpiebalgas vidusskolas absolventi,” saka direktore Ulla Logina.

Direktorei arī īpašs gandarījums par to, kas paveikts jubilejas mācību gadā, jo skolēniem bijuši augsti sasniegumi gan ikdienas mācību darbā, gan olimpiādēs. Tos atzinīgi un finansiāli novērtējusi arī Jaunpiebalgas novada dome. Saistoši šķituši mācību priekšmetu pasākumi, tradicionālā karjeras diena, sporta sacensības. Skola aktīvi iesaistās starptautiskos projektos. “Šogad vien īstenoti pieci starptautiski projekti un ir iestrādnes nākotnei,” pauž U. Logina, piebilstot, ka piepildījies arī sapnis par mūsdienīgām telpām, par sakārtotu vidi, sapnis par pašiem savu skaistāko un labāko skolu. Uzcelta jauna estrāde, un skolas muzejam uzlikts jauns niedru jumts.

Vaicāta, kā vidusskolai izdevies pārlaist izglītības pārmaiņu vējus, ņemot vērā, ka netālu ir vēl otra -Vecpiebalgas vidusskola -, U.Logina atbild: “Laikus sākām pārmaiņas. Skolu tīkls Jaunpiebalgā tika sakārtots līdz 2009.gadam, sadarbojoties skolai un pašvaldībai. Līdz ar to daudzas citu skolu un pašvaldību šodienas problēmas mēs atrisinājām paši. Sen sapratām, ka mums, Jaunpiebalgā, visu vajag pašiem, jo ģeogrāfiski esam tālu no pilsētām. Lai mūsu bērni nebūtu apdalīti, vajadzēja pašiem savu mūzikas, mākslas skolu, sporta zāli, visus iespējamos pulciņus, visas pieprasītās izglītības programmas, ieskaitot neklātieni un speciālās izglītības programmas. Ar Vecpiebalgas vidusskolu nekonkurējam, jo abas Piebalgas vidusskolas ir kvalitatīvi līdzvērtīgas. “Mērnieku laiki” ir vēsture. Mēs sadarbojamies – Dziesmu un deju svētku gados abas vidusskolas pat vienojušās kopīgos koros – gan jauktajā, gan zēnu korī.”

Ejot cauri gadu desmitiem, Jaunpiebalgas vidusskolai izdevies saglabāt savu īpašo auru un tēlu. U. Logina stāsta: “Gan vidusskolas tēls, gan aura balstās tradīcijās, kas pastāvīgi pilnveidojas, ejot līdzi laikam. Un vēl – skolas devīze: ” Domā labu, runā labu, dari labu!” reāli darbojas. Jau kuru gadu mūsu skolēni krāj savus labos darbus, pat ieraksta dienasgrāmatās un tā nopelna klases ekskursiju, tiek skolas Labo darbu topā. Panākumu pieredze un mīlestība veido laimīgu cilvēku. “

Pašlaik skolā mācās jau ceturtā paaudze. Jaunpiebalgas vidusskolu beiguši 1565 audzēkņi, viņus mācījuši 323 skolotāji. Vidusskolai bijuši deviņi direktori: Aleksandrs Kalniņš, Jānis Freimanis, Ādolfs Pērkons, Anatolijs Jekarāševs, Osvalds Pauliņš, Zigmunds Bārdiņš, Irēna Anspoka, Astrīda Knāķe un pašlaik Ulla Logina, A.Knāķes meita.

Pirms raudzīties nākotnē, Jaunpiebalgas vidusskolas direktore atskatās pagātnē un uzsver, ka Jaunpiebalgā pirmā skola bija jau pirms 348 gadiem: “Šodien Jaunpiebalgas vidusskola ir vienīgā vispārizglītojošā skola novadā. Un Jaunpiebalgā skola būs vienmēr.”

U.Logina piebilst, ka skolu bērnam izvēlas vecāki. “Paldies skolēnu vecākiem par uzticību mūsu skolai,” saka direktore uzsver, ka tieši cilvēks ir skolas dvēsele: “Bērns ir skolas dvēsele, ko mums visiem – skolotājiem, vecākiem, vecvecākiem – ir laime audzināt, mācīt, lolot dzīvei. Skola jau tagad vairs nebūt nav vienīgais zināšanu avots, daudz nozīmīgāk ir bērnā veidot gribu, prasmi sadarboties, sarunāties, kontaktēties, piedalīties, uzdrīkstēties.”