Ziņas

Sabiedrība

Skaļā lasīšana – sacensība jaunajiem

Pirms konkursa fināla. Skaļās lasīšanas dalībnieki iepazīstina ar grāmatām, kuras lasījuši un iesaka citiem: Rolands Plass un Tomass Briedis no Drustu pamatskolas( no kreisās), Marta Ieva Priedīte un Ance Kalniete no Nītaures vidusskolas, Evelīna Āboliņa no Drustu tautskolas "99 Baltie zirgi", Viktorija Naklonova un Rūdolfs Eglītis no Amatas pamatskolas, Pēteris Gulbis un Paula Ziediņa no Cēsu 1. pamatskolas, Keita Anna Grīnberga no Jaunpiebalgas.Foto: Mairita Kaņepe

Bailīgāk vai drošāk, bet, priekšā nākot, skaļi jālasa grāmata – to vakar Cēsīs demonstrēja divi desmiti 5. un 6. klašu skolēni.

Cēsu Centrālā bibliotēka rīkoja konkursu par iespēju vēsturiskā Cēsu rajona skolu audzēkņiem gūt uzvaru konkursa kārtā, lai tālāk piedalītos Nacionālajā skaļās lasīšanas konkursā. Uz konkursa noslēgumu Nacionā­lajā bibliotēkā dosies Santa Solovjova no Stalbes vidusskolas un līdzi visa 6. klase.

Fināls Latvijas pusaudžiem nolikts maija vidū. Santa lasīs trīs minūšu fragmentu no Paula van Lona grāmatas “Šausmu autobuss”. Stalbes skolas pārstāvis jau otro gadu pārliecinoši uzvarējis Cēsīs sarīkotajā konkursa kārtā, tas liecina, ka mācību iestādes bibliotekāre Inta Rajecka prasmīgi strādā ar lasītājiem. Tagad laiks lasīt grāmatu, kuru Santa saņēma balvā kā konkursa kārtas uzvarētāja. Tas ir “Zvaig­znes grāmatu nama” dāvinājums – enciklopēdija “Latvijas valsts stāsts”.
Skaļās lasīšanas konkursam Cēsīs bija gatavojušies trīs pamatskolu audzēkņi, arī skolu bibliotekāri Drustos, Nītaurē, Jaunpiebalgā, Dzērbenē, Amatā, Stalbē, Priekuļos un Rāmuļos šoziem aktīvi rosinājuši pusaudžus lasīt grāmatas un izraudzīties interesantākos fragmentus, lai nāktu auditorijas priekšā ar lasījumu. Vispirms 5. un 6. klašu audzēkņi lasa priekšā klasesbiedriem, tad skolas žūrijai, līdz izraudzīti tie, kuri mācību iestādi pārstāvēja konkursa kārtā Cēsīs.

Starp 23 lasījumiem bija fragmenti no latviešu autoru darbiem: Vizmas Belševicas “Billes”, Dzintara Tilaka “Čomiņa” un “Labo blēņu vasaras”, Dainas Ozoliņas “Izglābt vasaras brīvlaiku”. Konkursa dalībnieki “Dru­vai” stāstīja, ka lasītie fragmenti skolas konkursā uz vienaudžiem atstājuši iespaidu un ne viens vien devies uz bibliotēku pēc grāmatas. Uz klasesbiedriem Jaunpiebalgā iespaidu atstājis 5.klases audzēknes Annas Keitas Grīnbergas lasītais fragments. S.Luisa grāmata “Stāsts par kaiju un par kaķi, kurš tai iemācīja lidot” guvusi ievērību. Arī Vik­torija Naklonova no Amatas pamatskolas un Una Valce no Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra konkursam bija izraudzījušās grāmatas ar dzīvnieku centrā – Hollijas Vebas “Sle­penais kaķēns” un Māra Runguļa “Kaķu ģenerālis”.

Ko lasījuši vecāki savos skolas gados, to lasa arī skolēni. Ance Kalniete no Nītaures konkursā lasīja par Vinniju Pūku, bet Kristīne Baltiņa no Dzērbenes par Pepiju Garzeķi, savukārt Evelīna Āboliņa no Drustiem par brāļiem Lauvassirdīm.

Skolotāji skaidro, ka sacensība vārdu lasīšanas daudzumā vairs nenotiek. Pieaugušie secina, ka ne jau ātrums lasīšanā jāveicina, jāveicina lasītā izpratne. Ātrlasīšanas čempioni ne vienmēr spējuši atstāstīt, ko izlasījuši, bet izteiksmīgās lasīšanas konkursu dalībnieki tekstus lasa tā, ka citos skolasbiedros raisa interesi par grāmatu. Izteiksmīgo lasīšanu veicinājuši skolotāji un bibliotekāri: Jaunpiebalgā Vēsma Johansone, Amatā Ilze Eglīte, Nītaurē Maira Prikule, Dzērbenē Inese Gusmane, Priekuļos Ingrīda Zilgalve. Cēsu skolās gatavošanos konkursam atbalstījusi Ginta Amantova, Irita Dvinska, Ginta Pūpola un Lilita Kampenusa, Drustos Aija Ciguze, Rāmuļos Irita Kārkliņa.

Ideja par pusaudžu iesaistīšanu skaļās un izteiksmīgās lasīšanas konkursos Latvijā aizgūta no Nīderlandes. Cēsu bibliotēkas darbinieki jau pagājušajā gadā to pārtvēra, popularizējot pilsētu un lauku skolās.