Ziņas

Sabiedrība

Sit, kaujas, zog un pazemo

Cēsu rajona tiesā 2007. gada aprīlī izskatītas 70 civillietas, no tām 22 laulības šķiršanas, 16 – uzturlīdzekļu piedziņas lietas, 3 – uzturlīdzekļu piedziņas apmēra palielināšanas un 15 – parāda un zaudējumu piedziņas lietas.

Rajona tiesas priekšsēdētāja palīdze Saiva Jēgere “Druvai” skaidroja, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem minimālais uzturlīdzekļu apmērs no 2007. gada janvāra bērniem līdz septiņu gadu vecumam ir 30 lati mēnesī, bet bērniem pēc septiņu gadu vecuma – 36 lati mēnesī.

Jautāta, kādi ir biežākie laulības šķiršanas iemesli, S. Jēgere atzina, ka visbiežāk tiek minēta uzskatu nesaderība. Taču otro un trešo vietu ieņem – viena ģimenes locekļa izbraukšana uz darbu ārvalstīs un partnera vai partneres pārmērīga alkohola lietošana, kā arī – ārpuslaulības attiecību uzsākšana.

Savukārt krimināllietas rajona tiesā aprīlī izskatītas 25, no kurām 12 ir par transporta līdzekļu vadīšanu alkoholisko dzērienu iespaidā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā. Draud mātei un izspiež naudu

Ielūkojoties aprīlī izskatīto krimināllietu spriedumos, lasāmi dažādi sižeti un dzīves nejēdzības, kurus piedzīvo ļaudis. Tiesa gan, jāatzīst – paši savas vainas dēļ…

Tā, piemēram, rajona tiesā izskatīta krimināllieta par to, ka kāds vīrietis izdarījis izspiešanu, piedraudot ar vardarbību un solot iznīcināt mātes mantu. Jau agrāk tiesātais dēls, alkohola ietekmē un mantkārīgu tieksmju vadīts, ieradās pie mātes un, vicinādams dūres viņai gar seju, draudošā tonī kliedzot, vairākkārtīgi pieprasīja, lai māte viņam uz ātrāko iedod 25 latus. Dēls piedraudējis nodedzināt dzīvojamo māju un siena šķūni. Izskanējuši draudi pat nosist miesīgo māti. Māmuļa neizturējusi saspringto situāciju, devusies uz šķūni, dēls sekojis. Nesagaidot prasīto naudu, 1972. gadā dzimušais vīrietis ar šķiltavām šķūnī aizdedzinājis salmus, māte tos steigusi dzēst, minot ar kājām. Satrauktā māmuļa ar trīcošām rokām izvilkusi siena šķūnī noslēpto burku ar 25 latiem un visu atdevusi dēlam.

Tiesā 35 gadus vecais vīrietis sevi par vainīgu viņam inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā atzina pilnīgi. Tiesa viņam piesprieda brīvības atņemšanu uz diviem gadiem pieciem mēnešiem bez mantas konfiskācijas. Vīrietis tika apcietināts tiesas zālē.

Nelikumīgi cērt kokus

Savukārt citā tiesas spriedumā lasāms sižets par patvaļīgu koku ciršanu, kas, nenoliedzami, varētu kalpot kā pamācība.

Kāds 1939.gadā dzimis kungs, pārkāpjot Valsts meža dienesta ciršanas apliecinājumā norādītās kopšanas cirtes noteikumus, deva mutisku rīkojumu nolīgtajiem strādniekiem cirst kokus savā īpašumā esošās saimniecības mežā. Patvaļīgi tika nocirsti 1169 koki 197,6 kvadrātmetru platībā, iznīcinot mežaudzi 1,3 hektāros un nodarot zaudējumus vairāk nekā par septiņiem tūkstošiem latu.

Apsūdzētais savu vainu atzina pilnīgi. Tiesa nosprieda pensionāru atzīt par vainīgu un sodīja viņu ar naudas sodu desmit minimālajām mēnešalgām – 1200 latiem, notiesājot nosacīti un nosakot pārbaudes laiku uz gadu, par labu valstij piedzina zaudējumus vairāk par sešiem tūkstošiem latu. Dzērumā sadur

Aprīlī izskatīta krimināllieta un pieņemts spriedums par pietiekami baisu notikumu mazpilsētas dzīvē. 23 gadus vecs puisis, būdams alkohola ietekmē, savā dzīves vietā ar nazi tīši dūris savam draugam – pudeles brālim, nodarot viņam smagus miesas bojājumus.

Stāsts bezgala banāls – apsūdzētais savas mājas virtuvē kopā ar citiem paziņām lietojis alkoholiskos dzērienus. Pēc kāda brītiņa izcēlies vārdisks konflikts, taču, kad cietušais cēlies un devies prom no saviesīgā pasākuma, bravurīgais mājas saimnieks pienācis klāt un ar virtuvē paņemtu nazi dusmās tīši iedūra draugam kaklā.

Tiesā jauneklis atzina sevi par vainīgu. Puisis tiesai iesniedza naudas pārveduma orderi par 300 latu nosūtīšanu cietušajam. Paskaidroja, ka piekrīt cietušajam arī kompensēt vēl morālo kaitējumu divu tūkstošu latu apmērā.

Tiesa nosprieda puisi atzīt par vainīgu un sodīt ar brīvības atņemšanu uz trim gadiem un sešiem mēnešiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 55. pantu sodu noteica nosacīti, nosakot pārbaudes laiku – divus gadus.