Ziņas

Sabiedrība

Šis amats ir liels izaicinājums

Gods kalpot! Jaunais NBS Instruktoru skolas komandieris, majors Vasilijs Gračovs saņem Cēsu garnizona komandiera zobenu no NBS komandiera, ģenerālleitnanta Leonīda Kalniņa. Foto: Indars Krieviņš

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Instruktoru skolā notika komandiera maiņas svinīgā ceremonija. Komandiera amatā stājās majors Vasilijs Gračovs, nomainot pulkvežleitnantu Reini Baško, kurš amatā pavadīja piecus gadus. Svinīgajā ceremonijā piedalījās NBS komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, uzrunā akcentējot Instruktoru skolas lielo nozīmi armijas dzīvē: “Manā vērtējumā Instruktoru skola ir kausētava, kurā intelektuālais potenciāls un karavīru gara spēks tiek sa­kausēts tēraudā, lai sagatavotu in­struktorus, kuri absolūti nepieciešami, lai veidotos spēcīgi bruņotie spēki, kas gatavi aizstāvēt savu valsti.”

L. Kalniņš uzsvēra, ka bijušais komandieris R. Baško paveicis lie­lu darbu, lai Instruktoru skola turpinātu attīstīties. Paveikto atzinīgi novērtēja arī Mācību vadības pavēlniecības komandieris, pulk­vedis Georgs Kerlins, norādot, ka komandieris parādīja sevi kā zi­no­šu, profesionālu un atbildīgu virs­nieku, vadot Instruktoru skolu.

Par teicamu dienestu In­struktoru skolā R. Baško saņēma NBS komandiera un NBS Mā­cību vadības pavēlniecības komandiera apbalvojumus. Atvadu runā skolas per­sonālam un viesiem viņš atzīmēja plusus un mīnusus, kas bijuši piecos aizvadītajos gados: “Pluss ir tie darbi, ko šajā laikā kopā esam paveikuši. Papildus instruktoru mācībām palielinājām Zemessardzes mācību tempu, uzsākām Jaunsardzes instruktoru mā­cības, Ukrainas bruņoto spēku karavīru apmācības. Mīnuss, un tas ir daudziem, ja ģimene atrodas simts kilometru attālumā, ne vienmēr bija iespēja nokļūt uz vecāku sapulcēm vai koncertiem bērnudārzā. Beigšu ar plusu, ka ar koman­diera maiņu nekas neapstājas.”

Iepazīstinot ar jauno Instruktoru skolas komandieri, L. Kalniņš norādīja, ka šim amatam izraudzīts izcils virsnieks ar bagātu pieredzi bruņotajos spēkos, arī dienot misijās: “Domāju, ka to varēs iz­man­tot Instruktoru skolas komandiera amatā, turpinot iesākto un pa­ceļot skolu vēl augstākā līmenī.”

Majors V. Gračovs uzrunā minēja trīs svarīgas lietas: godu, vienotību un prasmi. Tieši šie vārdi rakstīti Instruktoru skolas karogā un devīzē: “Militārajā literatūrā daudz runāts par vadītāja prasmi. Ir komandieris, ir līderis, ir menedžeris. Instruktoru līmenī svarīgas līdera dotības un komandiera spējas. Atcerēsimies, ka karavīra visjaudīgākais ierocis ir viņa galva, tas, kā viņš pratīs spējas un prasmes pielietot. Centīšos izprast, kā­das ir stiprās un vājās puses In­struktoru skolā, un izmantot tās pareizajā virzienā. Lai augam, lai paliekam stipri un nodrošinām to, kas nepieciešams bruņoto spēku attīstībai.”

Paldies par paveikto R. Baško un laba vēlējumus jaunajam komandierim izteica arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Ro­zenbergs. Viņš atzina, ka Instruk­toru skola komandiera R. Baško vadībā kļuva par nozīmīgu Cēsu daļu. Skola vērusi durvis cēsniekiem dažādos pasākumos un notikumos. Te notika iedzīvotāju tik­ša­nās ar Valsts prezidentu Rai­mon­du Vējoni, sarunu festivāla “Lampa” iesildīšanas pasākums, tā daudziem cēsniekiem bija pirmā iespēja nonākt šeit, ieraudzīt, kā dzīvo un strādā šī skola, sajust drošību par Latvijas nākotni.

Pasākuma neoficiālajā daļā visu karaspēka daļu un vienību pārstāvji teica paldies R. Baško un vēlēja jaunajam komandierim veik­smi jaunajā amatā. Īpaši gribas citēt NBS virsseržanta Edgara Joksta – Bogdanova teikto: “Kad absolvēju kādu no kursiem In­struktoru skolā, viens no komandieriem teica – esiet vienmēr gaidīti šajā skolā un sajūtiet, ka šī ir jūsu skola. To uztvēru ļoti personīgi un katru reizi, atbraucot šeit, tiešām jūtos kā savā skolā. Starp savējiem. Esmu arī patiesi lepns par komandiera izvēli, par to, ka šo amatu pildīs Vasilijs Gračovs. Novēlu viņam atstāt to sajūtu, ka katrs instruktors, kas atgriežas uz mācībām vai kādu semināru, te jūtas kā savā skolā.”

Instruktoru skolas komandieris vienlaikus ir arī Cēsu garnizona komandieris. Nelielā sarunā ar “Druvu” V. Gračovs pastāstīja, ka līdz šim bijis Instruktoru skolas “produkta” patērētājs, proti, savā vienībā saņēmis te mācītos in­struk­torus: “Ir interesanta sajūta nonākt tajā pusē, kur gatavo instruktorus, apzinos, ka šis amats ir liels izaicinājums, jo man process jāvada. Būs jāieklausās vienībās, kas saņem instruktorus, viņu vajadzībās un jāmēģina tās pielāgot mācībām. Esmu gandarīts par šo iespēju arī tāpēc, ka te ir ļoti labs personālsastāvs, skaista pilsēta.”

Nu jau bijušais komandieris R. Baško, kurš dienestu turpinās No­drošinājuma pavēlniecības štāba priekšnieka amatā, “Druvai” atzina, ka no dienesta vietas atvadās ar labi padarīta darba sajūtu: “Sā­kot darbu, teicu, ka gribu turpināt iesākto un realizēt vēl kādu papildu projektu, kas saistīts ar citu valstu karavīru mācībām, un tas izdevies. Esam savas zināšanas nodevuši Ukrainas karavīriem, realizētas citas ieceres, tāpēc gribu teikt, ka viss izdevies. Pieci gadi pagājuši ātri, te nejūt, kā laiks aiziet, jo ir nemitīga kustība. Te valda interesants dzīvesveids.”