Ziņas

Sabiedrība

Siguldas pašvaldība turpinās atbalstīt ģimenes, kuru bērni apmeklē privātos bērnudārzus

Siguldas novada pašvaldība, neskatoties uz izmaiņām normatīvajos aktos, kas nosaka, ka pašvaldībām, ja bērniem tiek nodrošināta vieta pašvaldības bērnudārzos, nav jālīdzfinansē privātās pirmsskolas izglītības iestādes, turpinās atbalstīt novada iedzīvotāju ģimenes, kuru bērni apmeklēs privātos bērnudārzus.

Kā aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā, bērniem, kuri turpinās apmeklēt privātās pirmsskolas izglītības iestādes, tiks segts līdzfinansējums 139,96 eiro apmērā, savukārt tiem vecākiem, kuri izvēlēsies, ka viņu bērni uzsāks apmeklēt privātās pirmsskolas izglītības iestādes, bet pašvaldība būs tiem nodrošinājusi vietu pašvaldības bērnudārzā, saņems atbalstu 128,24 eiro apmērā. Līdzfinansējuma apmērs noteikts, pamatojoties uz to, ka vidējās izmaksas par viena bērna uzturēšanu pašvaldības bērnudārzos ir 128,24 eiro mēnesī.

Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciālisti skaidro, ka tiem vecākiem, kuru bērni līdz šim apmeklēja privātos bērnudārzus, līdz ar jauno saistošo noteikumu apstiprināšanu nav jāveic papildu formalitātes – šīs ģimenes turpinās saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, kas 2016.gadā ir palielināts no 124 eiro uz 139,96 eiro. Līdz šī gada 31.maijam ģimenes turpinās saņemt arī valsts līdzfinansējumu 88,04 eiro apmērā. Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni tikai uzsāks gaitas privātajos bērnudārzos, jāsazinās ar pašvaldības Izglītības pārvaldi – ja bērnam tiks piedāvāta iespēja apmeklēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, pašvaldības līdzfinansējumus būs 128,24 eiro – tikpat, cik izmaksā viena bērna uzturēšana pašvaldības bērnudārzā. Ja vecāki saņems rakstisku Izglītības pārvaldes apliecinājumu, ka pašvaldības bērnudārzos brīvu vietu nav, pašvaldības līdzfinansējums privātā bērnudārza apmeklējumam būs 139,96 eiro.

Pēc pašvaldības Izglītības pārvaldes rīcībā esošās informācijas, janvārī privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 83 bērni, no tiem 73 bērni pirmsskolas izglītību iegūst Siguldā reģistrētajās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, savukārt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas grupas apmeklē 990 bērni.

Jau ziņots, ka pēdējos gados Siguldas novadā ir būtiski pieaugusi bērnu dzimstība, tāpat arvien vairāk jauno ģimeņu izvēlas Siguldu par savu dzīvesvietu, palielinot pieprasījumu pēc pirmsskolas un sākumskolas infrastruktūras, tādēļ Siguldas novada pašvaldība jau kopš 2010.gada mērķtiecīgi plāno un investē novada izglītības infrastruktūrā, atverot jaunus bērnudārzus, izveidojot Laurenču sākumskolu un plānojot Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas pilsētas vidusskolas attīstību. Nav daudz pašvaldību Latvijā, kas spējušas radīt 400 jaunas vietas pašvaldības bērnudārzos un atklājušas jaunas skolas, lai nodrošinātu jaunajiem novadniekiem iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību. Pēdējā vērienīgā investīcija vairāk nekā 170 eiro apmērā tika veikta 2015.gada nogalē, izbūvējot četras jaunas grupiņas bērnudārzam “Pasaciņa”, nodrošinot iespēju bērniem jau no 1,5 gadu vecuma apmeklēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes.

Plašāka informācija par bērnu uzņemšanu pašvaldības pirmsskolas iestādēs un pašvaldības līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes, pieejama pašvaldības Izglītības pārvaldē, zvanot pa tālruni 67970914.