Ziņas

Sabiedrība

Siguldas pašvaldībā šogad izdevumi sociālajai palīdzībai pārsniedz 500 000 eiro

Siguldas novada pašvaldības izdevumi sociālajai palīdzībai 2016.gadā pārsniedz 500 000 eiro, no tiem 20 000 eiro plānoti daudzbērnu un maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērnu ēdināšanas pakalpojumu daļējai vai pilnīgai apmaksai skolās un bērnudārzos, vairāk nekā 21 000 eiro – atvieglojumiem bērnu profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām, bet vēl 20 000 eiro – ikgadējam daudzbērnu ģimeņu finansiālajam atbalstam.

Kā aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā, tās atbalstu šobrīd saņem 339 daudzbērnu ģimenes un 69 maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes ar bērniem.

Siguldas novada pašvaldība aicina daudzbērnu ģimenes – ģimenes, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērni (tajā skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni), – reģistrēt vai pagarināt daudzbērnu ģimenes statusu, kas tiek piešķirts uz 12 mēnešiem.

Daudzbērnu ģimeņu atbalsta programma, kas darbojas jau no 2013.gada, paredz vairākus atvieglojumus. Viens no tiem ir atvieglojums ēdināšanas pakalpojuma maksai pašvaldības vai privātajos bērnudārzos – ja vismaz divi bērni apmeklē bērnudārzu, pašvaldība piešķir 20% atlaidi, ja bērnudārzu apmeklē trīs bērni – 50%, ja četri un vairāk bērni – 75% atlaidi. Reizi kalendārajā gadā pašvaldība izmaksā 50 eiro pabalstu par katru bērnu, kurš apmeklē vispārizglītojošo skolu.

Pašvaldība nodrošina arī samazinātu maksu par profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām Siguldas Sporta skolā un Mākslu skolā “Baltais flīģelis” – nodarbību mēneša maksa tiek samazināta katram bērnam no 50% (ja nodarbības apmeklē viens vai divi daudzbērnu ģimenes bērni) līdz 65% (ja nodarbības apmeklē vismaz trīs vienas ģimenes bērni), arī ja tiek apmeklētas dažādas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes.

Novadā deklarētiem bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm pašvaldība piešķir atvieglojumus ēdināšanas maksai skolā 100% apmērā un bērnudārzā 50% apmērā, ja bērnu audzina abi vecāki un 75% apmērā, ja bērnu audzina viens no vecākiem. Bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm pašvaldība piešķir arī 100% atlaidi profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām Siguldas Sporta skolā un Mākslu skolā “Baltais flīģelis”.

Maznodrošinātas ģimenes statuss (ja ģimenē ar bērniem ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 225 eiro) un trūcīgas ģimenes statuss (128,06 eiro ienākumi uz vienu personu ģimenē) tiek piešķirts uz trīs mēnešiem. Atvieglojumi tiek piešķirti statusa darbības laikā, tāpēc vecāki aicināti statusu savlaicīgi nokārtot, lai jau septembrī bērni saņemtu pašvaldības pilnībā vai daļēji apmaksātas pusdienas mācību iestādēs.

Bērniem-bāreņiem pašvaldība ēdināšanu apmaksā 100% apmērā gan skolā, gan bērnudārzā.

Iespēja pieteikties pašvaldības atbalstam, kā arī saņemt plašāku informāciju iespējams Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, Siguldas novada Sociālajā dienestā, Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portālā un pašvaldības klientu apkalpošanas centros.