Ziņas

Sabiedrība

Siguldas pašvaldība latvāņu ierobežošanai piešķīrusi 9600 eiro

Siguldas novada domes deputāti pieņēmuši lēmumu šajā gadā latvāņu ierobežošanas pasākumiem privātās zemes īpašnieku teritorijās piešķirt 9600 eiro, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Pašvaldība galvenokārt latvāņu ierobežošanas pasākumus plāno realizēt Siguldas pagasta Peltēs un vienā ar latvāni invadētā zemes vienībā Jūdažos.

Latvāņus plāno ierobežot, pielietojot mehānisko un ķīmisko ierobežošanas metodi.

Ierobežošana tiek veikta saskaņā ar latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Siguldas novadā 2011.-2017.gadam, kas pieņemts 2011.gada 23.martā Siguldas novada domes sēdē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanu.

Plānā tiek ietverta informācija par plānotajiem latvāņu ierobežošanas pasākumiem, laiku, kad plānots tos veikt, kāda ierobežošanas metode plānota, tiek norādīta arī platība, kura invadēta ar latvāni.

Plānā informācija tiek iekļauta, balstoties uz Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datubāzē reģistrētiem iesniegumiem, 2014.gadā ar latvāni invadēto zemes platību novērtējumu, kuros zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji neveica latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus ekspertu grupas noteiktā latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna programmas laikā.

Pašvaldība plānā iekļauj informāciju par tiem ar latvāni invadētiem zemes gabaliem, kuros plāno organizēt tā ierobežošanu un par kuriem zemes īpašnieki/tiesiskie valdītāji nav iesnieguši iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestā vai 2014.gadā nav veikuši latvāņu ierobežošanas pasākumus.

LETA