Ziņas

Uzņēmējdarbība

Siguldas pašvaldība izsolīs tirdzniecības vietas kioskus

Siguldas novada dome līdz 21.jūlijam izsludinājusi piedāvājumu iesniegšanu un dalībnieku reģistrāciju ielu tirdzniecības vietu izsolei četriem kioskiem Pils ielā 16 un vienam kioskam Leona Paegles ielā 21 par nomas tiesībām uz trim gadiem.

Kā aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā, tirdzniecības vietas plānots izmantot kā amatnieku suvenīru izgatavošanas un tirdzniecības darbnīcas. Izsoles sākotnējā nomas maksa par vienu ielu tirdzniecības vietu ir noteikta 50 eiro mēnesī (neskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Ielu tirdzniecības vietās būs iespējams realizēt Siguldas novadā gatavotus amatniecības darinājumus, novadā gatavotus mākslas priekšmetus, kā arī Siguldas novadā ražotus suvenīrus ar Siguldas vai Latvijas tematiku.

Tirdzniecības vietām ir jābūt pieejamām apmeklētājiem katru darba dienu, izņemot pirmdienas, no plkst.9 līdz 17, no 30.aprīļa līdz 1.oktobrim. Pārējā periodā nomnieki ir tiesīgi izvēlēties darba laiku. Pretendentiem, kuri vēlas pretendēt uz tirdzniecības vietām Pils ielā 16, būs jāņem vērā ierobežojums, ka tiks saskaņota tikai tādu preču tirdzniecība, kuras nebūs pārstāvētas pie kāda cita nomnieka.

Tirdzniecības vietu izsole norisināsies 25.jūlijā plkst.11. Izsoles dalībnieku reģistrācija un piedāvājumu iesniegšana norisinās Siguldas novada pašvaldībā līdz 21.jūlija plkst.18. Uzziņas pa tālruni 67 970 862.

Pieteikums nomas tiesību izsolei, izsoles noteikumi, tirdzniecības vietu novietojuma plāns, tirdzniecības vietas (amatniecības suvenīru kioska skice), kā arī nomas līguma projekts pieejams pašvaldības mājaslapā “www.sigulda.lv”.