Ziņas

Sabiedrība

Siguldas novada pašvaldība ceļu un ielu uzturēšanai iztērējusi teju piecus miljonus eiro

Siguldas novada pašvaldība šogad novada ielu un ceļu uzturēšanā un pārbūvē jau investējusi turpat piecus miljonus eiro, aģentūrai LETA pastāstīja pašvaldības pārstāve Inese Pabērza. Šajā gadā pārbūves darbi 1,7 kilometrus garā posmā no Vidzemes šosejas līdz autoceļam Inciems-Sigulda-Ķegums veikti Zinātnes ielā. Ar Eiropas Savienības atbalstu tur rekonstruēts brauktuves segums, izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli un veikta ūdensvada rekonstrukcija, kā arī krustojumu un nobrauktuvju uz privātīpašumiem pārbūve. Zinātnes ielas krustojumā ar Institūta ielu izveidota izgaismota gājēju pāreja, savukārt pirms krustojuma izbūvēta jauna sabiedriskā transporta pietura. Ielas rekonstrukcija neskāra jau izbūvēto apgaismoto gājēju ietvi gar Zinātnes ielu posmā no šosejas līdz Helmaņa ielai, savukārt jauna apgaismota gājēju ietve Zinātnes ielā izbūvēta posmā no krustojuma ar Helmaņa ielu līdz darbnīcām.

Vasarā tika pabeigta Pils, Cēsu, Līvkalna un Krišjāņa Barona ielas, kā arī Pulkveža Brieža ielas un Vildogas ielas apļveida krustojuma izbūve, Televīzijas ielas rekonstrukcija un asfaltseguma virskārtas atjaunošana Lakstīgalas, Ziedu un Lāčplēša ielas posmā no Ziedu ielas līdz Jāņa Čakstes ielai un Jāņa Čakstes ielā.

Gājēju pārvietošanās daudzviet Siguldā kļuvusi drošāka un ērtāka, piemēram, gar Nurmižu ceļu izbūvēta jauna gājēju ietve no Televīzijas ielas līdz Nākotnes ielai. Gandrīz 900 metru garumā izbūvēts gājēju celiņš Strēlnieku ielas posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Gāles ielai. Savukārt Peldu ielā 400 metru garumā uzstādītas jaunas metāla drošības barjeras.

Šajā gadā pabeigta arī asfalta izbūve Nākotnes ielas posmā no Riekstu ielas līdz Tilta ielai, kā arī Paparžu ielā. Veikta arī asfalta virskārtas atjaunošana Kalna ielā no Vidzemes šosejas līdz Noliktavu ielai.

Pabeigts grants seguma ceļa remonts no Vidzemes šosejas caur Medniekiem līdz ceļam Jūdaži – Nītaure. Grants seguma remonts veikts gandrīz septiņu kilometru garumā. Veikta ceļa braucamās daļas virskārtas atjaunošana, izbūvējot jaunu grants – šķembu segumu visā ceļa garumā. Domājot par satiksmes drošību, izveidotas ceļa nomales un izzāģēti krūmi, kā arī sakārtota lietus ūdens novadīšana no ceļa klātnes, veicot caurteku tīrīšanu un atsevišķu posmu maiņu. Nostiprinātas arī ceļa nogāzes.

Tāpat šajā gadā pabeigta jaunā stāvlaukuma pie Laurenču sākumskolas un “Fischer” Slēpošanas centra labiekārtošana.

Šogad Siguldas novada teritorijā norisinājās arī VAS “Latvijas Valsts ceļi” organizētie remontdarbi: atjaunots tilts pār Gauju, kā arī pabeigta jaunas gājēju ietves izbūve gar Vidzemes šoseju starp sabiedriskā transporta pieturām “Kaķīši” un “Internātskola”, pārbūvēts Vidzemes šosejas un Zinātnes ielas krustojums.

Vēl līdz gada beigām turpināsies Jāņa Poruka ielas pārbūve posmā no Cēsu ielas līdz gaisa trošu vagoniņa stāvlaukumam, 360 metru garā posmā izbūvējot bruģa segumu, rekonstruējot gājēju ietvi ielas vienā pusē, izbūvējot jaunas auto novietošanas kabatas un veicot lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un lietus ūdens attīrīšanas iekārtu izbūvi. Tāpat tiks uzstādīts jauns, īpaši gājēju pārejām piemērots apgaismojums.

Apjomīga bijusi arī Līvkalna ielas pārbūve visā tās garumā no Krišjāņa Barona ielas līdz Televīzijas ielai, kur izbūvēts jauns asfalta segums vairāk nekā kilometru garā posmā. Tāpat nomainīti inženierkomunikāciju aku vāki, iztīrīti grāvji un veikta nogāžu nostiprināšana ar augsni gandrīz 9000 kvadrātmetru platībā, apsējot to ar zālāju. Uzstādītas arī jaunas gājēju drošības barjeras. Šajā projektā turpinās nepieciešamās kvalitātes un atbilstības pārbaudes pirms darbu pieņemšanas.

Ielu un ceļu atjaunošana būs Siguldas novada pašvaldības prioritāte arī nākamajos gados. Tāpēc, lai plānotu un savlaicīgi realizētu iecerētos darbus, jau šajā gadā sākta un nākamajos gados tiks turpināta vairāku pārbūvējamo brauktuvju un ietvju tehniskās dokumentācijas sagatavošana, pie-mēram, tiek plānota Miera ielas, Helmaņa ielas no Zinātnes ielas līdz Jūdažu ielai, kā arī Jūdažu ielas pārbūve. Tāpat plānots izstrādāt projektu Avotu, Pīlādžu, Ābeļu un Dailes ielas savienošanai. Jāpiebilst, ka līdz gada beigām turpināsies Siguldas novada ielu un ceļu audits, lai izstrādātu pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības sistēmu.