Ziņas

Sabiedrība

Siguldas novada dome labiekārtos pašvaldības izglītības iestādes

Siguldas novada dome nolēmusi ņemt trīs kredītus Valsts kasē kopumā 290 180 eiro apmērā, lai labiekārtotu un remontētu divas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes – “Ābelīti” un “Saulīti” -, kā arī Laurenču sākumskolu, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Pašvaldība ņems kredītu 33 890 eiro apmērā pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” remontam. Finansējums nepieciešams, lai uzlabotu apgaismojumu nodarbību telpās, ierīkotu ugunsdrošības signalizāciju un izremontētu ēdnīcas telpas.

Aizņēmums 175 924 eiro apmērā tiks ņemts pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” labiekārtošanas darbu veikšanai. Šobrīd ir izstrādāts bērnudārza “Saulīte” teritorijas labiekārtošanas projekts, kas paredz pilnībā atjaunot teritoriju: atjaunot nožogojumu un apstādījumus, nomainīt celiņu segumu, izlīdzināt reljefu un atjaunot zālājus, izbūvēt velodromu ar satiksmes ceļa zīmēm, kā arī labiekārtot rotaļu zonas.

Siguldas novada dome nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu arī Laurenču sākumskolas pagrabstāva rekonstrukcijai/pārbūvei un kāpņu izbūvei 80 366 eiro apmērā. Skolas pagrabstāvā ir telpas, kuras iespējams izmantot garderobes telpu ierīkošanai, tādējādi iegūstot telpas līdzšinējo garderobju vietā mācību telpu iekārtošanai un skolas kapacitātes palielināšanai.

Visi trīs kredīti tiek ņemti ilgtermiņā uz 15 gadiem.