Ziņas

Sabiedrība

Siguldas novada domē izveidota Medību koordinācijas komisija

Siguldas novada domes sēdē izveidota Medību koordinācijas komisija, kā arī apstiprināts tās sastāvs, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Par komisijas priekšsēdētāju apstiprināts Siguldas novada domes Vides, darba un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs Aivars Jakobsons. Komisijā ietilpst pieci tās locekļi – Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības mežzinis Gatis Cacurs, Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksamniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors Gundars Krievāns, biedrības “Latvijas Mednieku asociācija” valdes priekšsēdētāja vietnieks Haralds Barviks, biedrības “Latvijas Zemnieku federācija” valdes loceklis Linards Ligeris un biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” biedrs Modris Kalvāns. Komisijas locekļi ievēlēti uz četriem gadiem.

Pienākumu izveidot Medību koordinācijas komisiju nosaka Medību likums, kā arī Ministru kabineta noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām.

Komisija tiek veidota, lai gadījumos, kad notikusi dzīvnieku masveida saslimšana ar infekcijas slimību, kā arī tad, kad medījamie dzīvnieki postījumus īpašumam un videi nodara valsts vai valsts nozīmes meliorācijas sistēmās vai teritorijās, kur medīt aizliegts vai kur ir šo postījumu iemesls, komisija, pieaicinot piegulošo platību medību tiesību lietotājus un attiecīgās nozares ekspertus, konkrētajā teritorijā noteiktu lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un infrastruktūras objektiem nodarīto postījumu apjomu, to materiālo zaudējumu apmēru, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.

LETA