Ziņas

Sports

Siguldas dome kamaniņbraucējiem un viņu treneriem piešķirs 8118 eiro

Siguldas novada dome kamaniņbraucējiem Ināram Kivleniekam, Artūram Dārzniekam, Rikam Kristenam Rozītim, kā arī viņu treneriem piešķirs naudas balvas kopumā 8118 eiro apmērā, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Pašvaldība kamaniņbraucējam Kivleniekam piešķirs 2136 eiro. Naudas balva tiks piešķirta par otro vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē Leikplesidā (ASV) (570 eiro), par ceturto vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā Oberhofā (Vācijā) (285 eiro), par otro vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā stafetē Kēnigsē (Vācijā) (854 eiro), kā arī par piekto vietu Pasaules kausa posmu komandu stafešu kopvērtējumā (427 eiro).

Kivlenieka trenerim Kasparam Dumpim pašvaldība piešķirs naudas balvu 1068 eiro apmērā par ieguldījumu Kivlenieka augsto rezultātu sasniegšanā 2015./2016.gada sezonā.

Pašvaldība kamaniņbraucējam Artūram Dārzniekam piešķirs 2564 eiro. Naudas balvu piešķirs par otro vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē Iglsā (Austrijā) (570 eiro), par otro vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē Siguldā (570 eiro), par otro vietu Eiropas čempionātā kamaniņu sportā stafetē Altenbergā (Vācijā) (570 eiro), par trešo vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā stafetē Altenbergā (427 eiro), kā arī par piekto vietu Pasaules kausa posmu komandu stafešu kopvērtējumā (427 eiro).

Dārznieka trenerim Dumpim piešķirs 1282 eiro apmērā par ieguldījumu Dārznieka augsto rezultātu sasniegšanā 2015./2016.gada sezonā.

Savukārt kamaniņbraucējam Rozītim pašvaldība piešķirs 712 eiro. Naudas balva tiks piešķirta par ceturto vietu U-23 Pasaules čempionātā kamaniņu sportā Kēnigsē (427 eiro) un par desmito vietu Pasaules čempionātā kamaniņu sportā Kēnigsē (285 eiro).

Arī Rozīti trenē Dumpis, kurš saņems naudas balvu 356 eiro apmērā par ieguldījumu Rozīša augsto rezultātu sasniegšanā aizvadītajā gada sezonā.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem no piešķirtajām naudas balvām tiks ieturēts iedzīvotāju ienākumu nodoklis.

Pašvaldība naudas balvas piešķīrusi, pamatojoties uz 2012.gada 4.aprīļa Siguldas novada domes nolikumu “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru”, kas nosaka kritērijus un sportistu sasniegumus, par kuriem pašvaldība var piešķirt naudas balvas novada sportistiem.