Ziņas

Sabiedrība

Siguldā konferencē diskutēs par dabas aizsardzības un militārās jomas mijiedarbību

Siguldā no šodienas līdz 31.augustam notiks starptautiska konference “Militārā joma un daba – savstarpējie ieguvumi”, kurā piedalīsies vairāk nekā 60 aizsardzības sektora pārstāvji un dabas aizsardzības eksperti no 17 valstīm, aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrijas Preses nodaļā.

Konference sniegs iespēju speciālistiem, kas nodarbojas ar dabas apsaimniekošanu militārajās teritorijās, dalīties ar informāciju par jaunākajiem sasniegumiem un gūto pieredzi.

Konferences galvenās darba tēmas ir zinātniskā pētniecība, sabiedrības uztvere, tas, kā trešās puses izmanto militārās teritorijas, īpaši aizsargājamas sugas un dzīvotnes militāro mācību teritorijās, kā arī Latvijā inovatīva, bet pasaulē vairākus gadu desmitus izmantota dzīvotņu apsaimniekošanas metode – kontrolētā dedzināšana.

Otrajā konferences dienā paredzēta ekskursija uz Ādažu poligonu.

Konferences laikā informēs par dabas aizsardzības aktivitātēm, kas veiktas Ādažu poligonā no 2013. līdz 2017.gadam atbilstoši Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra īstenotajam projektam “Putni Ādažos”.

Viens no galvenajiem projekta uzdevumiem bija īpaši aizsargājamas dzīvotnes – virsāju – atjaunošana 1100 hektāru platībā. Aizauguši virsāji tiek atjaunoti, tos pļaujot, izcērtot kokus un krūmus, veicot augsnes virskārtas noņemšanu un virsāju kontrolētu dedzināšanu.

Projekta laikā atjaunots dabas aizsardzības plāns aizsargājamo ainavu apvidum “Ādaži”, veikta militārās ietekmes uz aizsargājamām sugām un dzīvotnēm izpēte, teritorijas attīrīšana no nesprāgušās munīcijas, vairāku zemes īpašumu iegāde, boreālā meža atjaunošana ar kontrolētu zemsedzes dedzināšanu un vairāki pasākumi izzūdošās zaļās vārnas aizsardzībai – izvietoti būri ligzdošanai un īpaši sēdkoki, kas kalpo barības nolūkošanai.

Tāpat veikta karavīru un plašākas sabiedrības izglītošana, organizējot pasākumus, izdodot publikācijas, izvietojot informācijas stendus un uzņemot izglītojošas filmas, kā arī īstenota pieredzes apmaiņa ar citiem LIFE+ projektiem un militāru dabas aizsardzības teritoriju apsaimniekotājiem Eiropā.