Ziņas

Sabiedrība

Siguldā izsludināts konkurss uz vakanto pašvaldības policijas priekšnieka amatu

Siguldas novada dome aicina darbā pašvaldības policijas priekšnieku, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Atbalstot darbinieku profesionālo attīstību un izaugsmi, pēc pašvaldības policijas priekšnieka Māra Garjāņa vēlēšanās turpināt profesionālo izaugsmi citā augstākā institūcijā tika izbeigtas viņa darba tiesiskās attiecības ar Siguldas novada domi.

Prasības pretendentiem: augstākā izglītība tiesību zinātnēs, pieredze darbā tiesību aizsardzības iestādē – ne mazāk kā 3 gadi, pieredze pašvaldības policijā tiks uzskatīta par priekšrocību, pieredze vadībā – ne mazāk kā 1 gads, amata pienākumu pildīšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana, prasme sagatavot dokumentus administratīvā procesa ietvaros, spēja motivēt komandu mērķu sasniegšanai, augsta atbildības sajūta un spēja pieņemt kompetentus lēmumus, labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja strādāt gan komandā, gan individuāli, prasme strādāt ar datoru (“MS Office” programmas, internets), B kategorijas autovadītāja apliecība un autovadītāja pieredze ne mazāk kā 3 gadi, kā arī nevainojama reputācija.

Galvenie amata pienākumi – vadīt pašvaldības policijas darbu, plānot pašvaldības policijas budžetu un kontrolēt tā izpildi, izstrādāt Pašvaldības policijas iekšējos normatīvos aktus, vadīt un motivēt pašvaldības policijas komandu, nodrošināt efektīvu pašvaldības policijas darbinieku darba plānošanu un profesionālo izaugsmi, pieņemt apmeklētājus, atbildēt uz iesniegumiem un sūdzībām.

Pretendentam būs pienākums nodrošināt sabiedrisko kārtību novada administratīvajā teritorijā, kontrolēt Siguldas novada saistošo noteikumu ievērošanu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas (sagatavot lēmumu projektus), pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi, pieņemt lēmumus par privātpersonu apstrīdētajiem pašvaldības policijas darbinieku izdotajiem administratīvajiem aktiem vai faktisko rīcību (nodrošināt lēmumu projektu sagatavošanu), plānot un organizēt preventīvos pasākumus sabiedriskās kārtības uzturēšanai un saistošo noteikumu ievērošanai novada administratīvajā teritorijā, kā arī nodrošināt pašvaldības policijas lietvedību.

Pretendenti motivācijas vēstuli un dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes aprakstu (CV) ar norādi “pašvaldības policijas priekšnieks” aicināti nosūtīt līdz 25.oktobrim uz e-pasta adresi “kristine.simanovica@sigulda.lv”, pa pastu Siguldas novada domei vai arī domē dokumentus iesniegt personīgi.