Ziņas

Sabiedrība

Siguldā ar emisijas kvotu finansējumu veiks remontdarbus Jaunajā pilī un novada Kultūras centra ēkā

Siguldas novada pašvaldība ar emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējumu plāno veikt remontdarbus Siguldas Jaunajā pilī un novada Kultūras centra ēkā.

Kā aģentūru LETA informēja Siguldas novada domes Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Diāna Vītola, viena no projektiem – par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu Jaunajā pilī – kopējās izmaksas ir 904 980 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas ir 714 285, no tām EKII sedz 70%, Siguldas novada dome – 30%.

Projekta mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Siguldas Jaunā pils” ēkas energoefektivitātes uzlabošana, īstenojot jumta seguma nomaiņu un siltināšanu, bēniņu pārseguma siltināšanu, pagraba grīdas siltināšanu ar hidroizolācijas izveidi, logu un durvju renovāciju, restaurāciju un aizstāšanu ar jaunām. Projekta laikā paredzēts veikt arī ēkas elektroapgādes sistēmas renovāciju ar apgaismes ķermeņu nomaiņu un restaurāciju, kā arī ēkas apkures un ventilācijas sistēmas renovāciju un katlumājas renovāciju.

Projekta laikā plānotais enerģijas ietaupījums ir 173 840 kilovatstundas (kWh) gadā. Projekta oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazinājums plānots 32 470,86 kilogrami (kg) CO2 gadā.

Projektu plānots īstenot līdz 2019.gada 3.janvārim.

Otrā projekta – “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada Kultūras centra ēkā” – kopējās izmaksas ir 6 229 860 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas ir 2 744 530 142 eiro, no tām EKII sedz 70%, Siguldas novada dome – 30%.

Projekta mērķis ir Siguldas novada Kultūras centra ēkas energoefektivitātes uzlabošana, pārbūvējot esošo ēku par zema enerģijas patēriņa ēku. Projektā plānotās aktivitātes ir jumta seguma nomaiņa un siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, pagraba grīdas siltināšana, hidroizolācija, fasādes ailu aizpildījuma siltumpretestības paaugstināšana, logu un durvju nomaiņa, ēkas elektroapgādes sistēmas renovācija ar apgaismes ķermeņu nomaiņu, kā arī ēkas apkures un ventilācijas sistēmas renovācija un katlumājas renovācija.

Enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas plānots 32,60 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet CO2 ietaupījums – 44 568,79 kg CO2 gadā.

Projektu plānots īstenot līdz 2018.gada septembrim.

Vītola piebilda, ka šobrīd līgumi par būvniecības veikšanu vēl nav noslēgti.

Kā ziņots, lai veicinātu globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmētu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar EKII finansējumu sniegs atbalstu 16 projektu īstenošanai par kopējo finansējumu 39,5 miljoni eiro.