Ziņas

Uzņēmējdarbība

SIA “Tīne” apturējusi savu darbību degvielas tirdzniecības jomā

Valkā reģistrētā transporta pakalpojumu sniedzēja SIA “Tīne” 2015.gada beigās ir apturējusi savu darbību degvielas tirdzniecības jomā, liecina informācija uzņēmuma vadības ziņojumā par 2015.gadu.

Uzņēmums transporta pakalpojumus sniedz gan Latvijas valsts teritorijā, gan arī blakus esošajās Eiropas Savienības valstīs. apildu darbība periodiski, ja klienti izsaka nepieciešamību, ir dzelzceļa cisternu un dzelzceļa platformu uzglabāšana uz nomātā dzelzceļa atzarojuma sliedēm.

SIA “Tīne” darbību traucē transporta pakalpojumu pieprasījuma neregularitāte. Klientiem ir periodiski pieprasījumi pēc pakalpojumiem, un ir laika periodi, kad transports stāv bez lietderīgas izmantošanas. Tas rada pārtraukumus uzņēmuma finansiālajā darbībā. Problēmas rada arī izrakstīto rēķinu apmaksa. Uzņēmumi rēķinus samaksā ar lielu nokavēšanos, kā rezultātā SIA “Tīne” trūkst apgrozāmo līdzekļu izdevumu segšanai, jo izdevumi, lai veiktu šos pakalpojumus, jau jāiegulda iepriekš – degvielas iepirkšana, automašīnu uzturēšanas izdevumi, ceļu nodeva, robežšķērsošanas izdevumi un citi. Tā rezultātā kavējas samaksa arī piegādātajiem, darbiniekiem un valsts budžetam.

Kā liecina “Firmas.lv” informācija, pērn par 13% krities SIA “Tīne” apgrozījums, kas sasniedzis 163 089 eiro. Uzņēmums strādājis ar 3278 eiro lieliem zaudējumiem, kas, salīdzinot ar 2014.gadu, samazinājušies par 22 287 eiro. SIA “Tīne” 2015.gadā nodarbinājusi astoņus cilvēkus, kas ir par diviem mazāk nekā gadu iepriekš.

SIA “Tīne” reģistrēta 1993.gadā. Uzņēmuma īpašniece ir Vallija Grigorjeva.