Ziņas

Sabiedrība

Sērmūkšu pamatskolai piebūve atjaunota

Skolēni atklāšanas svinību viesus sveica ar dziesmu. Skujenes pagasta padomes priekšsēdētājs Jānis Sekste aizrādīja, ka ugunsnelaime var piemeklēt jebkurā brīdī. Ja tā saistīta ar kādu privātmāju vai ražotni, nelaime skar nelielu sabiedrības daļu. Ja ugunsgrēks noposta skolu, tad tas skar visu pagasta sabiedrību. Viņš pastāstīja, ka jūlijā skolā notika remonts, lai uzlabotu mācību apstākļus. Sākta kanalizācijas un apkures sistēmas pārbūve, kad darbu pēkšņi pārsteigusi ugunsnelaime. J. Sekste pateicās visiem, kas finansiāli nodrošināja skolas atjaunošanu – ministram M. Kučinskim, Tautas partijas Cēsu nodaļas vadītājam Gintam Šķenderam, Saeimas deputātam Jānim Porietim. “Skola nodrošina ne tikai bērnu izglītošanu, bet arī 25 darba vietas pagastā, tādēļ droši varu teikt, ka pagasts bez skolas it tas pats, kas ģimene bez bērniem,” aizrādīja J. Sekste.

M. Kučinskis: “Izglītība ar katru gadu kļūs arvien lielāka vērtība, un veidojas apziņa, ka bez izglītības nekas nav iespējams. Ikvienam no mums jācīnās par lauku saglabāšanu, lai tie attīstītos un aktivitātes nenotiktu tikai Rīgā.” M. Kučinskis skolas bibliotēkai, kuras grāmatas bija cietušas ugunsgrēkā, dāvāja Latvijas vēsturi.

Rajona padomes priekšsēdētājs Andris Neimanis atzina, ka nav iespējams izvēlēties, kurai skolai jāiet uz optimizāciju, kurai ne, jo katra lauku skola ir vērtība. G. Šķenders atzina, ka viens no lauku skolu uzdevumiem ir dzīvības uzturēšana pagastā. Viņš novēlēja, lai nākotnē šī skola skujeniešiem kļūtu par mazu.