Ziņas

Sabiedrība

Seniori svētkos dzied un dejo

Enerģija un dzīvesprieks. Senioru dienā, ko aizvadītās nedēļas nogalē svinēja Cēsīs, netrūka arī aizrautīgu dejotāju. Foto: Iveta Rozentāle

Atzīmējot Starptautisko senioru dienu, biedrība “Cēsu pensionāri” trešo reizi organizēja svētku pasākumu “Tiekamies rudenī 3”.

Pasākumā skanēja laba vēlējumi, dzeja, joki un, protams, dziesmas un dejas, jo uzstājās gan deju un vokālie kolektīvi no Cēsīm un novada – Vaives, Prie­kuļiem, Stalbes, Līgatnes-, gan ciemos bija kaimiņi no Valmieras, Blomes, Gaujienas, Valkas, senioru kolektīvi, arī deju grupa “Vijmikud” no Igaunijas un ukraiņu vokālais kolektīvs “Jatraņ”, kas darbojas Vangažos.

Senioriem nekas nav par grūtu, viņi ir dzīvespriecīgi, enerģiski un darbīgi, uzrunājot svētku dalībniekus, sacīja biedrības “Cēsu pensionāri” valdes priekšsēdētāja Renāte Kalniņa: “Liels paldies visiem kolektīviem, kuri tik kuplā skaitā atsaucās, un Cēsu novada pašvaldībai par atbalstu.”

Svētku reizē laba vēlējumus sacīja dažādu biedrību vadītāji, iezīmējot gan tikko aizvadītās vēlēšanas, gan būšanu lielajā Cēsu novadā. Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja vietniece Dzintra Žilde sacīja: “Vissir­snīgākie sveicieni no visas lielās senioru saimes federācijas, no priekšsēdētājas Aijas Barčas. Cēsīs vasarā notika Vislatvijas senioru sadziedāšanās svētki, bet, vērojot šī pasākuma programmu un dalībnieku skaitu, var teikt, ka tādi notiek otru reizi. Esmu pārsteigta, cik aktīvi un darbīgi ir kolektīvi. Aktīvie seniori apliecina, ka dzīve šinī laikā tikai sākas.”    Arī Amatas pagasta pensionāru biedrības “Dzīvesprieks” vadītāja Aleksandra Freivalde sacīja: “Tikai vecumā saprotam, cik skaista ir mūsu dzīve. Seniori tik daudz ko prot, jāiet tikai uz priekšu, kopā, citam citu papildinot, atbalstot.”

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, vēlot skaistus svētkus, atzina: “Seniori tiešām māk priecāties, ballēties, un šodien ir īstais brīdis skaistam svētku koncertam, kad pēc pandēmijas atkal ir iespēja pilnvērtīgi mēģināt un parādīt apgūto. Ja kustamies un esam aktīvi, tad dzīvojam, tieši tāpēc ceru, ka visi dziedātāji un dejotāji izbaudīs koncertu, priecāsies par satikšanos un ar labām emocijām un domām dosies mājup. Gribu teikt lielu paldies par jūsu aktivitāti, dejotprieku un dziedātprieku.” Pašvaldības vadītājs arī atzīmēja, ka lielais novads radījis apjukumu, kurš tagad lemj par telpām, finansējumu, transportu, un akcentēja: “Cen­tīsi­mies šos jautājumus sakārtot, bet tas, vai jūs dziedāsiet vai dejosiet, vai citādi būsiet aktīvi, tas ir tikai jūsu rokās, un to novēlu – būt aktīviem, būt prasīgiem un būt sava pagasta, savas apdzīvotās vietas patriotiem.”

Jaunievēlētā  biedrības “Cēsu pensionāri” vadītāja Renāte Kalniņa “Druvai” pastāstīja, ka viņu organizācijā iesaistīja iepriekšējā vadītāja, nesen mūžībā aizgājusī Vanda Gasiņa: “Šis pasākums arī bija Vandas izlolots. Tādi saieti, tikšanās senioriem ir ļoti svarīgi, tad viņi jūtas uzklausīti un vajadzīgi. Prieks, ka kolektīvi atsaucās nevilcinoties.    Kopā esot, senioru dzīvesprieks tikai vairojas. Ir darbīgie, kuri nevar mājās nosēdēt, šķiet, viņiem nekas nav par grūtu. Protams, ir arī tādi, kuri labprātāk laiku pavada mājās. Bet tieši aktīvie seniori ar savu piemēru, ar stāstiem, ka bijuši brīnišķīgā ekskursijā, pasākumā, ieinteresē draugus un kaimiņus, un tā mūsu pulks kļūst lielāks. Seniors, protams, var pačīkstēt, bet pēc tam iet un dara. Novēlu tā arī turpināt – priecāties, būt enerģiskiem, dzīvespriecīgiem un ar savu dzīves sparu aizraut arī citus. Seniori ir brīnišķīgi, dzīves bagāti cilvēki.”