Ziņas

Sabiedrība

Seniori satiekas ziedu laikā

Gandarītas. Anna Oborenko (no kreisās), Emīlija Logina, Vija Jansiņa, Alda Baumane, Biruta Ķipēna, Anita Tinusa, Aija Dievbērna, Aleksandra Freivalde, Vallija Jansone, Lūcija Kārkliņa ir aktīvas Amatas pensionāru biedrības "Dzīvesprieks" dalībnieces, čaklas rokdarbnieces, kuru darbi arī redzami izstādē. Foto: Mārtiņš Tinuss

Ģikšu kultūras namā valdīja gan atkalredzēšanās prieks, gan virmoja sirsnība un apbrīna, ka Amatas pensionāru biedrība “Dzīvesprieks” arī vasarā neatpūšas, bet aicina kaimiņus, uzņem ciemiņus, lai visi kopā pavadītu jauku pēcpusdienu. Amatiešiem labi draugi ir Lielvārdes seniori. Viņi brauca ciemos ar izrādi “Trīs vītušas rozes”, dzīvespriecīgu, ar labām beigām, jautrības pilnu. Kāpēc liegt iespēju to redzēt arī kaimiņiem. Amatieši uzaicināja pensionārus no novada pagastiem, arī līgatniešus no abām biedrībām. Lai pēcpusdiena būtu bagātāka, “Dzīvesprieka” dalībnieces sarīkoja jau tradicionālo ziedu un ziedu kompozīciju izstādi. Kultūras nama apkārtne bija vienās puķēs. “Sanesām ziedus ne tikai no saviem dārziem, ieskatījāmies arī, kas zied kaimiņiem,” ar smaidu stāsta biedrības vadītāja Aleksandra Freivalde. Puķu bagātība priecēja ne tikai senioru ciemiņus, bet ikvienu Ģikšos. Cilvēki ar interesi gāja apskatīt ziedu izstādi.

Tā kā “Dzīvespriekā” ir čaklas rokdarbnieces, kurām allaž ir izstādē rādāmi darbi, kultūras nama telpās tika iekārtota rokdarbu izstāde. Arī tā guva viesu atzinību. Anitas Tinusas izdoma izstādes veidošanā izpelnījās gan savējo, gan viesu novērtējumu.
“Par plašajām telpām bērnudārzā, kas mums nodotas, lai varam darboties, mūs daudzi apskauž,” saka biedrības vadītāja un uzsver, ka pašvaldība atbalsta senioru aktivitātes un arī rosina būt vēl aktīvākiem. Arī šajā biedrības pasākumā klāt bija novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte.

“Bijām gandarīti, ka pie mums visi labi jutās,” saka Aleksandra. Lielvārdiešiem par izrādi, kurā spēlēja ap 30 pensionāru, amatieši pateicās ar Jāņa Gasiņa vārīto garšīgo zupu.

Šādas tikšanās, kopā pavadītas stundas dod dzīvei prieku. Bet “Dzīvesprieks” jau gatavojas īstenot nākamās ieceres. Atbraukuši no ekskursijas Igaunijā, nākamnedēļ brauks uz Kurzemi. Top vairāki projekti, domājot par veselīgu dzīvesveidu, kuru īstenošanai iespējams piesaistīt ES finansējumu.