Ziņas

Sabiedrība

Savāc zīles meža zvēriem

Mazie čempioni. Cēsu internātpamatskolas - attīstības centra pirmsskolas “Pīlādzītis” pirmās grupiņas bērni ar logopēdi Ilzi Zaķi (no kreisās), audzinātāju Lieni Rubeni un Zīļuku jeb direktora vietnieci Anžellu Pāži. Foto: Marta Martinsone - Kaša

Tā vien šķiet, ka visspilgtāk gadalaiku maiņu un ar tiem saistītās tradīcijas var izjust pirmsskolas izglītības iestādēs. Kārtējo reizi par to pārliecinājāmies, viesojoties Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra “Pīlādzītis” pirmsskolas grupās , kur bērni kopā ar audzinātājām atzīmēja Miķeļdienu.

“Pīlādzīša” pagalmu rotāja no kļavu lapām un zīlēm veidots Jumis. Audzēkņi, piesprauduši oranži sārtās lapas pie cepurēm, uzlikuši zīļu un kastaņu krelles, ciemos pacietīgi gaidīja rūķi. Pedagogi bija sagatavojuši skaistu priekšnesumu un izveidojuši vairākas pieturvietas, kurās bērni pildīja dažādus uzdevumus. Taču pasākuma centrālo notikumu varētu vērtēt dažos vārdos – labs darbiņš, kas padarīts!

Un bērni padarījuši daudz. Arī šoruden “Pīlādzīša” bērni iesaistās labo darbu akcijās. Viena no tām – zīļu vākšana. Bērnudārza audzēkņi sadomāja, ka tās varētu noderēt Gaujas nacionālā parka Līgatnes dabas takas iemītniekiem. Pirmās grupiņas audzinātāja Liene Rubene ar lepnumu par audzēkņiem un viņu vecākiem teic, ka no visām 2,8 tonnām zīļu, kas nu jau aizceļojušas uz Līgatni, vairāk nekā 786 kilogrami savākusi tieši viņas grupiņa.

“Iesaistījās bērni kopā ar vecākiem. To degsmi un sacensības garu, kas bija jaušams vecāku sarunās, pārņēmām arī mēs, pedagogi. Katru dienu bērni uz bērnudārzu nāca ar zīļu pilniem maisiņiem, mēs kopīgi raudzījām, kā skaistajām zīlēm pildās lielie maisi. Šis ir ļoti ražens ozolzīļu gads, runājot ar vecākiem, uzzinājām, ka zīles lasītas pat aukstajās, vējainajās un lietainajās dienās,” klāsta L. Rubene.

Kā pateicību pašu rīkotajā zīļu lasīšanas čempionātā dalībnieki saņēma iespēju kopā ar vecākiem bez maksas viesoties Līgatnes dabas takās, lai redzētu, kur viņu devums nonācis. “Gribētu piebilst, ka čakli strādāja visi bērnudārza bērni, ne tikai pirmā grupiņa, bet bez vecāku iesaistes tas nebūtu iespējams,” tā audzinātāja.

Savukārt Cēsu internātpamatskolas- attīstības centra direktora vietniece pirmsskolas jautājumos Anžella Pāže, kas pasākumā bija iejutusies Zīļuka lomā, atklāja, ka septembra mēnesis aizvadīts Margaritas Stārastes zīmē, jo bērniem visa mēneša garumā tika lasīta pasaka par Zīļuku, kurš, lai arī slinkāks un dažbrīd palaidnīgāks, secinājis, ka ir jāstrādā un citiem jāpalīdz.

Līgatnes dabas taku zvērkope Velga Vītola pastāstīja, ka šogad kopumā atgādātas piecas tonnas zīļu, taču uzsver, ka Līgatnes dabas takās zīļu vākšanas akcijas nerīko, jo, ņemot vērā Āfrikas cūku mēra izplatību, piesardzības nekad nevar būt par daudz: “Visbiežāk tās ir kāda cita veidotās akcijas, tad akciju rīkotāji piezvana un painteresējas, vai ņemsim pretī. Mēs vienmēr ļoti rūpīgi iztaujājam, kur zīles vāktas un no kurienes vestas. Ja mums ir bažas, zīles mežacūkām nedodam. Arī šīs zīles, kaut vāktas ar vislabākajiem nodomiem, tomēr tiks izbarotas briežiem, aļņiem, stirnām un pa mazai saujiņai vāverēm, lāčiem. Tāpat jāteic, ka mums nav lielu telpu, kur uzglabāt zīles, īpaši jau ziemai, taču ar šo daudzumu zvēriem pietiks rudenim. Ne­skatoties uz visiem piesardzības pasākumiem, vēlamies pateikt paldies bērnudārza bērniem, jo zvēriņi šo našķi noteikti novērtēs.”

Taču šis nav vienīgais labais darbs, kurā iesaistās “Pīlādzīša” audzēkņi. Iestājoties vēsam laikam, bērni uzņemsies rūpi par dzīvnieku patversmes iemītniekiem, gādājot siltas segas, lai četr­kājainajiem draugiem ziemā būtu silti.