Ziņas

Sabiedrība

Savāc divas tonnas šķiroto atkritumu

“Varbūt bija par maz informācijas, varbūt traucēja, ka akciju rīkojām darba dienā. Saprotam, ka uzreiz lielu ieinteresētību nevar gaidīt, bet redzam, ka situācija tomēr uzlabojas, pilsētnieki labprāt piedalās atkritumu šķirošanā,” saka G. Gailuma.

Akcijas laikā savāktas divas tonnas šķiroto atkritumu. Trīs Amatas novada mājsaimniecības, kas nodeva visvairāk šķirotu atkritumu, no ZAAO saņems balvas.

G. Gailuma secina, ka laukos šķiroto atkritumu būs mazāk, jo papīri un citi degošie materiāli tiek sadedzināti.

Uzņēmuma iespējas vēl neļauj uzstādīt šķiroto atkritumu konteinerus visās apdzīvotās vietās, bet Līvu ciemā turpmāk tādi būs. Nākotnē domās arī par citām vietām.

Nākamā šāda ZAAO akcija iecerēta oktobra beigās Raunā.